Official Aras Mumhan Website

News and Events / Nuacht agus Imeachtaí

Munster GAA and Foras na Gaeilge Joint venture launched.

Beidh cur chun cinn na Gaeilge i lár an aonaigh ag CLG na Mumhan agus togra nua le Foras na Gaeilge díreach seolta ag Áras Mumhan.

Click for more information


Daoine óga ag baint taitnimh as Campa Samhraidh trí Ghaeilge ag Club Mungairit Naomh Pól le déanaí .

Click for more information


Campa Samhraidh do pháistí trí mheán na Gaeilge in Áthán – Irish medium Summer Camp in Ahane GAA club all this week.

Spórt agus spraoi trí Ghaeilge. Great work and great fun here and similarly in Mungret Saint Paul’s Club last week.

Maith sibh uilig!


GAA Scór Oifigiúil is the newly launched Facebook page of Scór.

It has been designed to allow greater levels of communication at all levels of Scór and to spread the story of Scór to a wider audience.

The page welcomes photos, video-clips, event notifications etc from all and sundry.

Please visit, “Like” and “Follow” the page, and ask your friends to do so as well, to help build an audience.
GAA Scór Oifigiúil Facebook

Is é GAA Scór Oifigiúil an leathanach Facebook nua do Scór.

Tá sé deartha chun leibhéil chumarsáide níos fearr a éascú ag gach leibhéal de Scór agus chun scéal Scór a scaipeadh chuig lucht féachana níos leithne.

Cuireann an leathanach fáilte roimh ghrianghraif, gearrthóga físe, fógraí faoi imeachtaí srl.

Tabhair cuairt ar, “Like” agus “Lean” ár leathanach, agus iarr ar do chairde é sin a dhéanamh chomh maith, chun cabhrú linn líon na leantóirí a fhorbairt.

GAA Units