Official Aras Mumhan Website

News and Events / Nuacht agus Imeachtaí

GAA Scór Oifigiúil is the newly launched Facebook page of Scór. It has been designed to allow greater levels of communication at all levels of Scór and to spread the story of Scór to a wider audience. The page welcomes photos, video-clips, event notifications etc from all and sundry. Material should be sent to the administrators Siobhan Ní Chuana or Aodán Ó Braonáin at siobhan.nichuana@gaa.ie or aobraonain@gmail.com
Please visit, “Like” and “Follow” the page, and ask your friends to do so as well, to help build an audience.
GAA Scór Oifigiúi Facebook


An Ghaeilge agus an CLG


Craobh Eochaille, Coiste Contae Chorcaí  agus Dáil na Mumhan

de Chonradh na Gaeilge

www.dailnamumhan.ie

TIONÓL OIRTHEAR CHORCAÍ

…Maidin Domhnaigh is mé ag dul go hEochaill…

Óstán Old Imperial

27 An Phríomhshráid Thuaidh, Eochaill

www.theoldimperialhotel.com (024) 92435

10 ~ 11 Eanair 2020

 

Maidin Aoine, 10 Eanair beidh Ceardlanna ar an gCeapadóireacht,

ar Labhairt na Teanga, ar an bPrós  ar an bhFilíocht

á reáchtáil i bPobalscoil na Trionóide in Eochaill

ag Mícheál Ó Ruairc, Múinteoir, Scríbhneoir agus File

An Clár

Dé hAoine 10/01

19.30               Teacht le chéile

19.45               Oscailt  le Máire Seó Breathnach, Oifigeach Gaeilge, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

20.00 ~ 21.00  léacht (1) Cumadóireacht an Phróis agus na Fílíochta                    le Mícheál Ó Ruairc

21.30 ~            ceol traidisiúnta i mbeár an Óstáin

 

Dé Satharn 11/01

10.30 ~ 11.10   tae/caifé & gearrchaint ar Ar an imeall i lár an domhain           le Colm Ó Ceallacháin

11.10 ~ 11.15   seoladh Feasta & Aonach Leabhar

11.30 ~ 12.30   cuairt: déanamh an scannáin Moby Dick in Eochaill      á eagrú ag Liam Ó Laochdha

12.30 ~ 14.00   briseadh lóin

14.00 ~ 14.30   gearrchaint Scéalta Cois Trá                                                le hAingeal Uí Dhomhnaill

14.30 ~ 15.30   léacht (2) Meath na Gaoluinne in Eochaill agus Gnéithe

 de Chanúint Oirthear Chorcaí                    le Cian Ó Cionnfhaolaoidh

15.45                scor    

 

Lóistín         Is féidir praghas a fháil agus áirithint a dhéanamh díreach leis an óstán

Tabharfaidh an t-óstán ráta ar leith d’aoíonna, ach an tionól a lua

Óstán Old Imperial, 27 An Phríomhshráid Thuaidh, Eochaill,  Co. Chorcaí

www.theoldimperialhotel.com (024) 92435

eolas breise

Liam Ó Laochdha (086)325 8271 olaochdha.l@gmail.com

Séamus Ó Máille (086)377 9071 jkomalley@eircom.net

Donnchadh Ó hAodha (087)242 1267 d.ohaodha@ucc.ie


Mícheál Ó Ruairc:

Rugadh Mícheál Ó Ruairc i mBréanainn sa Leitriúch i gCiarraí. Tá idir fhilíocht, ghearrscéalta agus phrós foilsithe aige le breis agus tríocha bliain anuas. A shaol caite go dtí seo aige i mbun múinteoireachta agus scríbhneoireachta. Leabhar nua filíochta Treaspásóir: Trespasser díreach foilsithe aige. Dlúthchaidreamh aige le scoileanna Chorcaí le blianta fada.

Colm Ó Ceallacháin

Foilsíodh cnuasach gearrscéalta le Colm Ó Ceallacháin i 2017 (I dtír mhilis na mbeo, Cois Life) a ghnóthaigh an chéad duais do shaothar próis i gcomórtas an Oireachtais. Thug sé caint an bhliain chéanna ar shaol Shéamus Rua is a mhac ag an gcomhdháil ‘Ar an Imeall i lár an Domhain,’ an chéad chomhdháil Gaeilge a eagraíodh in Ollscoil Shéarlais, Prág.

Cian Ó Cionnfhaolaidh

Is as Eochaill ó dhúchas é Cian, duine do shliocht Uí Chionnfhaolaidh agus Uí Shúilleabháin is ea é. Thug sé aghaidh ar Naíonra Aingeal Uí Dhomhnaill, ar Ghaelscoil Choráin, dá chuid bunscolaíochta, agus ar Choláiste Eoin is ar Phobalscoil na Tríonóide don dTeastas Sóisearach. Dh’fhreastail sé ar Mheánscoil San Nioclás i Rinn Ó gCuanach don Ardteist ina dhiaidh sin. Do bhronn Coláiste na hOllscoile Corcaigh céim sna healaíonaibh, Gaoluinn agus Tír Eolais, air i 2013, agus do bhain sé an tArdteastas san Oideachas amach an bhliain dár gcionn. Do chuir sé máistreacht insa tSeana-Ghaoluinn dhe i 2015. Ó shoin i leith, thá tréimhsí tugtha aige mar mhúinteoir meánscoile agus mar léachtóir cúnta de chuid Roinn na Seana-Ghaoluinne. Do chrom sé ar dhochtúireacht anuraidh agus logainmneacha mar abhar tráchtais aige.

Beidh táille €5 sa ló ar na himeachtaí  –  le bhúr dtoil


Craobh Eochaille agus Dáil na Mumhan
de Chonradh na Gaeilge

TIONÓL OIRTHEAR CHORCAÍ

…Tórramh an Bhairille…

Óstán Old Imperial
27 An Phríomhshráid Thuaidh, Eochaill
www.theoldimperialhotel.com (024)92435

11 ~ 12 Eanair 2019

An Clár
Dé hAoine 11/01 
19.30 Teacht le chéile
19.45 Oscailt le Liam Suipéil, Iar-Bhainisteoir Choláiste na Rinne
20.00 ~ 21.00 léacht (1) Pádraig Phiarais Cúndún: súil siar, súil chun cinn leis an Dr. Neil Buttimer
21.30 ~ ceol traidisiúnta i mbeár an Óstáin

Dé Satharn 12/01
10.30 ~ 11.15 tae/caifé & gearrchaint ar Tionchar na Gaeilge ar Eochaill le Séamus Ó Máille
11.30 ~ 12.15 cuairt ar Gheata an Chloig le hEdel Uí Eachtigheirn
12.30 ~ 13.45 briseadh lóin
13.45 ~ 14.00 cur i láthair ar Tarrtháil Chróga le hAingeal Uí Dhomhnaill
14.00 ~ 15.00 léacht (2) An Stíl Fhiannach: Léas ar saothar Sheáin Uí Dhreada 1771 ~ 1840
leis an Dr. Stiofán Ó Cadhla
15.00 ~ 15.30 plé oscailte + tae/caifé + seoladh Feasta
15.30 scor

Lóistín Is féidir praghas a fháil agus áirithint a dhéanamh díreach leis an óstán
Tabharfaidh an t-óstán ráta ar leith d’aoíonna, ach an tionól a lua
Óstán Old Imperial, 27 An Phríomhshráid Thuaidh, Eochaill, Co. Chorcaí

www.theoldimperialhotel.com (024)92435
eolas breise

Liam Ó Laochdha (086)325 8271 olaochdha.l@gmail.com
Séamus Ó Máille (086)377 9071 jkomalley@eircom.net
Donnchadh Ó hAodha (087)242 1267 d.ohaodha@ucc.ie
www.dailnamumhan.ie


Pádraig Phiarais Cúndún: súil siar, súil chun cinn Pádraig Phiarais Cúndún (1777~1857)
Ón Seanachoill i bParóiste Bhaile Mhac Óda é an Cúndúnach. Léiriú ar an scríbhneoir fíor-spéisiúil seo agus cad ab fhéidir a fhoghlaim ina thaobh feasta.
An Dr. Neil Buttimer:
Tá Neil Buttimer ina léachtóir le Gaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Is spéis leis an cultúr Gaelach roimh an Gorta Mór, réimse a bhfuil aistí agus tráchtaireacht dá chuid i gcló air. An fhianaise théacsúil chuige is mó is cás leis, agus go háirithe na bealaí chun léamh ar an bhfianaise chéanna lena shuíomh ina chomhthéacs comhaimseartha.

Tionchar na Gaeilge ar Eochaill
Séamus Ó Máille
Iarmhúinteoir meánscoile a chaith tréimhsí i mbun teagaisc i gCorcaigh agus i mBaile Átha Cliath sular thug sé aghaidh ar an “Ríocht “- 27 bliana caite aige i gCill Orglain. Scríobhann sé alt míosúil i bhFeasta -‘Dialann Dúlra.’

Tarrtháil Chróga
Cuntas gairid ar longbhriseadh i gceantar Eochaille i 1963. B’as An Orient sa Bhriotáin a sheol an Fée des Ondes. Bhí an cuntas i gcló sa Linn Bhuí ,2018 lgh. 169~172.
Aingeal Uí Dhomhnaill, údar an ailt, a thabharfaidh cur síos gairid ar an eachtra.

Cuairt ar Gheata an Chloig (Clúdóigh coiste eagraithe an tionóil an costas iontrála)
Baile stairiúil is ea Eochaill. Téann trácht ar an mbaile siar go dtí na meánaoiseanna.
Tabharfar cuairt ar an nGeata cáiliúil seo faoi threoir ag Edel Uí Eachtigheirn.

An Stíl Fhiannach: Léas ar saothar Sheáin Uí Dhreada 1771 ~ 1840
Súil a chaitheamh – le cabhair pictiúir – ar chúpla gné d’obair an scríobhaí agus an tsníodóra cloch ón Mhín Uachtair, Seán Ó Dreada.
An Dr. Stiofán Ó Cadhla
File agus Ceann Roinn an Bhéaloidis aagus na hEitneolaíochta, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh


Beidh táille €5 sa ló ar na himeachtaí – le bhúr dtoil

Tionól in Eochaill 2018
Click here for more details – PDF Format


Kerry Scór na nÓg ‘17 County Final Winners who’ve qualified for the Munster Semi-finals a bheidh á reachtáil i gCaiseal Mumhan, Contae Thiobraid Árann, ar an Domhnach an 11ú Nollaig ‘16:
Rince Foirne / FIGURE DANCE: An Spá (Cill Airne): Ailís Ní Dhonnchú, Aislinn Ní Dhonnabháin, Lia Ní Mhurchú, Ailbhe Ní Ghallchóir, Erin Ní Aoláin, Meghann Ní Chróinín, Áine Ní Bhrosnacháin, Cáit Ní Leathlobhair;
Amhránaíocht Aonair / SOLO SINGING: Gníomh go Leith (Marcas Ó Laoire);
Aithriseoireacht / RECITATION: Fiodh Ros (Cian Ó Síocháin);
Ceol Uirlise / MUSIC: Baile Uí Dhonnchú: Ailín Ó Foghlú, Aoife Ní Loinsigh, Ryan Ó Néill, Róisín Ní Chíosáin, Caoimhe de Barra;
Léiriú Stáitse / SKETCH: Na Gaeil: Áine Ní Shúilleabháin, Dearbhla Ní Choirc, Barra Ó Siochrú, Joshua de Róiste, Seán Ó Coisteala, Liam Óg Mac Clochaire;
Bailéadghrúpa / BALLADEERS: Gleann Fleisce: Liadh Ní Shúilleabháin, Peadar Ó Súilleabháin, Ailín Ní Éalaithe, Alicia Ní Chróinín, Cáit Ní Loinsigh;
Rince Seit / SET DANCE: An Spá (Cill Airne): Cianán Ó Dochartaigh, Liam Ó Spealáin, Gearóid Ó Súilleabháin, Cian Ó Súilleabháin, Orlaith Ní Spealáin, Erin Ní Aoláin, Meghann Ní Chróinín, Áine Ní Bhrosnacháin;
[Tráth na gCeisteanna / QUIZ*: An Spá (Cill Airne): Séamus Ó Loinsigh, Louise Pléimeann, Dónal Ó Súilleabháin, Cianán Ó Dochartaigh].
All Kerry winners (except Quiz winners who’ll go straight to the All-Ireland*) will perform in the Munster semi-final in Cashel, Co Tipperary on Sunday 11th December. Go n-éirí go geal leo i gCaiseal Mumhan!
DÁTAÍ TÁBHACHTACHA / Dates for 2017 Scór All-Ireland Finals: (i) Scór na nÓg*: 11ú Feabhra 2017 – The Waterfront Theatre, Belfast. (ii) Scór Sinsearach: 6ú Bealtaine 2017 – The Waterfront Theatre, Béal Feirste.
a/s Seán Ó hAonasa, Oifigeach Caidrimh Phoiblí, Coiste Scór Chiarraí.


Comórtaisí Ceannais Chorcaí – Scór Sinsir
Amhránaíocht Aonair: 1. Treasa Ní Chróinín-Uíbh Laoghaire/Múscraí, 2. Leah Ní Eachtigheirn-Eochaill/Uí Mac Coille
Aithriseoireacht: 1. Seosamh Ó hEachtigheirn-Cill Uird/Abhainn Dhubh, 2. Micheál Ó Gráinne-Cluain Uamha/Uí Mac Coille
Ceol Uirlise: 1.Eochaill/Uí Mac Coille, 2. Cnoc An Teampaill/Dúiche Ealla
Léiriú: 1. Raonuithe Cairbre/Cairbre
Bailéad Ghrúpa: 1. Raonuithe Cairbre/Cairbre, 2. Cnoc an Teampaill/Dúiche Ealla
Rince Seit: Bóthar Buí/Dúiche Ealla
Téann na buaiteoirí ar aghaidh chuig:
Comórtaisí Leath –Cheannais na Mumhan
(Corcaigh-An Clár-Ciarraí-Port Láirge)
Satharn 20ú Feabhra (20/2/16) ag a 6.00 i.n.
Halla Edel Quinn, Ceann Tuirc, Co. Chorcaí


Comórtaisí Ceannais na Mumhan
Scór na nÓg —— Torthaí
Rince Foirne: Bóthar Buí/Corcaigh
Amhránaíocht Aonair: Cáit Ní Sheancháin-Buiríos Ó Luigheach/Tiobraid Árann
Aithriseoireacht: Laura Ní Fhaoláin-Lios gCúl/Corcaigh
Ceol Uirlise: Sliabh gCua/Port Láirge
Léiriú: An tSráidbhaile/Port Láirge
Bailéad Ghrúpa: An Port Rua/Tiobraid Árann
Rince Seit: An Spá/Ciarraí
Beidh na buaiteoirí seo ag dul ar aghaidh go dtí:
Comórtaisí Ceannais na hÉireann
Satharn 30ú Eanair 2016
INEC, Cill Áirne, Co. Ciarraí
3.00 i.n.
Comórtaisí Ceannais na hÉireann
Scór na nÓg
Tráth na gCeisteanna Boird
Satharn 30ú Eanair 2016
INEC, Cill Áirne, Co. Ciarraí
11.00 r.n.


Scór na nÓg
Comórtaisí Ceannais na Mumhan
Domhnach 3ú Eanair (3/1/16)
Ceapach Choinn, Co. Phort Láirge
Comórtaisí Ceannais na hÉireann
Satharn 30ú Eanair (30/1/16)
Cill Áirne, Co. Chiarraí
Scór Sinsir
Comórtaisí Leath-Cheannais na Mumhan
(Corcaigh-Port Láirge-An Clár-Ciarraí)
Satharn 20ú Feabhra (20/2/16)
Ceann Tuirc, Co. Chorcaí
Comórtaisí Ceannais na Mumhan
Satharn 5ú Márta (5/3/16)
Éire Óg, Na hUaimheanna, Co. Chorcaí
Comórtaisí Ceannais na hÉireann
Satharn 2 Aibreán (2/4/16)
Cill Áirne, Co. Chiarraí


Seans go mbeadh spéis agat san imeacht seo nó go mbeadh aithne agat ar dhuine eile go mbeadh spéis acu ann. Bheinn buíodh as aon cabhair go bhféadfá tabhairt chun an t-eolas faoin imeacht seo a roinnt. Postaer & Preas Ráiteas iniata leis leo. Is féidir an Ceardlann seo a chur ar siúl go dátheangach, má tá éileamh ar. Go raibh maith agat.
Ceardlann Pleanála Teanga leis an bPleanálaí Teanga Colm Ó Cinnseala i gCorcaigh
Tá Glór na nGael chun ceardlann pleanála teanga a eagrú leis an Pleanálaí Teanga Colm Ó Cinnseala ar an gCéadaoin 1ú Iúil ag 6pm, i nGael-Taca i gCorcaigh. Cuireann Colm Ó Cinnseala seirbhísí gairmiúla pleanála teanga agus taighde ar fáil do phobail ar fud an domhain a labhraínn mionteanga. Is ceardlann í seo atá dírithe ag Oifigí Gaeilge & Chultúir sa CLG agus d’oifigí agus baill eile den CLG gur spéis leo an Ghaeilge a chur chun chinn sna clubanna nó sa Chontae. Beidh fáilte chomh maith roimh coistí deonacha gur mian leo plean a dhréachtú nó plean a láidriú maidir le chur chun chinn an Ghaeilge sa Phobal. Bheadh an t-eolas tábhachtach chun cur lena gcumas bheith iomaíoch agus iad ag plé le foinse cistiúcháin.
Deir Frainc Mac Cionnaith, Bainisteoir Forbartha le Glór na nGael, “Is mór an cuidiú é an saghas chomhairle luachmhar seo d’aon choiste nó ghrúpa pobail chun bheith in ann iarratas láidir agus fís shoiléir a chur faoi bhráid an iliomad foinse cistiúcháin.”
Ag an ócáid seo, pléifear cad is plean teanga, na céimeanna bunúsacha le plean a scríobh, buntáistí le pleanáil ag leibhéal an chlub agus an ghrúpa phobail agus an slí gur féidir le plean teanga fís a chruthú a chuirfidh le h-inmharthanacht an ghrúpa.
Is ceardlann saor in aisce í seo atá oscailte don phobal. Cuirfear tae agus ceapairí ar fáil. Le haghaidh tuilleadh eolais, agus le spás a chur in áirithe, déan teagmháil linn in oifig Ghlór na nGael i nDún Garbhán, Co Phort Láirge: 083-4455914 nó cabrini@glornangael.ie
ÁIT: Gael-Taca, Port Uí Shúilleabháin, Corcaigh
DÁTA: Dé Céadaoin, 1 Iúil, 18.00in — 21.30i


Torthaí – Scór Sinsir – Comórtaisí Ceannais na hÉireann 2015
Rince Foirne: Gleann Fleisce/Ciarraí
Amhránaíocht Aonair: Michaela Hogg-Baile Chaisleáin Mhic Eochagáin/Iarmhí
Aithriseoireacht/Scéalaíocht: Nollaig Seoige-S.C.Ó Breacáin/Tiobraid Árann
Ceol Uirlise: Tulach Sheasta/Tiobraid Árann
Léiriú: Seamróga Muileann gCearr/Iarmhí
Grúpa Bailéad: Naomh Muire, Achadh Gallan/Aontroim
Rince Seit: Naomh Moninne, Cill Shléibhe/Ard Mhacha
Tráth na gCeisteanna Boird: 1. Cnoc na hEaglaise/Ciarraí, 2. An Féar Bán/Uibh Fháilí, 3. Corr na Féinne/Cabhán


Liosta Buaiteoirí An Turas Teanga 2014
Gaeltacht & LánGhaeilge – An Ghaeltacht CLG Port Láirge
Laighean Fine Ghalainn BÁC
Mumhan Baile an Easpaig Corcaigh
Connacht Maigh Chuilinn Gaillimh
Uladh Naomh Pól, Lorgan Ard Mhaca
Idirnaisiúnta CLG an Bheilg An Bheilg
Buaiteoirí Contae
Naomh Colm Baile Scrine Doire
An Caisleán Glas Tír Eoghain
CLG Gaoth Dobhair Dún na nGall
CLG De Bhuilbh Tóin/Naomh Éanna Ard Mhaca
Na Gaeil Óga BÁC
CLG Naomh Colmcille An Mhí
Gormaithe Baile Nua Co Lú
Baile Uí Chumhaoil An Iarmhí
Emmet Bré Cill Mhantáin
CLG na Gaeltachta Ciarraí
Eochaill Corcaigh


Torthaí Chorcaí —- Scór na bPáistí
Rince Foirne: 1. Bóthar Buí, 2. Cuas an tSamhraidh, Cionn tSáile
Rince Aonair: 1. Muireann Ní Chríodáin/S.N. Chill Barra, 2. Áine Ní Choileáin/Fánaithe Aidhleann
Amhránaíocht Aonair: 1. Maggie Ní Mhuíneacháin/Cuillinn Uí Chaoimh, 2. Erin Ní Icí/Na Boinn
Aithriseoireacht: 1. Clíodhna Ní Thrinlúin/Gaelscoil Bhaile Feitheán, 2. Shannon Buitiméir/Na Dubhchonnaigh
Ceol Uirlise: 1. S.N. Ballyvongane, 2. Scoil Naomh Caitríona, Baile an Easpaig
Ceol Aonair: 1. Sorcha Ní Laochdha/Cnoc Gógan, Béal Átha an Cheasaigh, 2. Mairéad Ní Mhurchú/Peil na mBan-Raonuithe Gabriel
Bailéad Ghrúpa: 1. S.N. Ballyvongane, 2. Cuillinn Uí Chaoimh
Léiriú: 1. Baile na Daibhche-Fánaithe na Cuirseacha, 2. Peil na mBan-Carraig Thuathail
Sean-nós: 1.Cian Ó Bruadair/Knockaclarig, 2. Molly Ní Bhroin/Naomh Abán
Rince Seit: 1. Áth Trasna, 2. Dún Darú/Cionn tSáile
Tráth na gCeist: 1. Cnoc na Graí, 2. Cloch Rua
Club is Fearr: S.N Ballyvongane
Corn Phádraig Uí Chearúill: Bóthar Buí


Torthaí —- Scór Sinsir —- Port Láirge
Rince Foirne agus Rince Seit – Sliabh gCua
Amhránaíocht Aonair – Stephen Coffey, Sliabh gCua
Aithriseoireacht – Liam Ó Loingsigh, An Aird Mhór


Nótaí Scór Chiarraí
SCÓR CHIARRAÍ BLOSSOMS IN BROSNA! Scór na Sinsear Chiarraí (Senior Scór) was held in the happy village of Brosna on Saturday last and a wonderful night of song, dance, music and fun was enjoyed by a fine gathering of the GAA family.
The outstanding quiz team from Cnoc na hEaglaise (Brothers Pearse Club), having correctly answered 75 out of 80 questions, will proceed to the All-Ireland finals with high hopes of winning a ‘double’! In a close encounter, they pipped former All-Ireland winners, An Ráth Mhór, by 2 points. Fosadh scored 70 and Spá Chill Airne earned 68! Aoife (Ní Choileáin) Uí Dhonnchú, representing Club Aibhistín de Staic, won her 4th county title in solo singing. The new music ‘kids on the block’ are Ceoltóirí Chrota. Gleann Fleisce emerged as ballad group winners and figure dance champions. Ballymac will represent Kerry in the set and Spá’s Ray Ó Súilleabháin gave a wonderful performance in the storytelling (aithriseoireacht) competition.
Torthaí Scór Chiarraí: Bailéadghrúpa: Gleann Fleisce – Mairéad Ní Chéilleachair, Róisín Ní Chéilleachair, Sinéad Ní Mhuimhneacháin, Sinéad Ní Mhurchú, Donncha Ó Súilleabháin; Tráth na gCeisteanna: Mícheál Mag Fhionnbhair, Seán Ó Flaitheartaigh, Pól Ó Cullota, Alex Ó Dónaill; Amhránaíocht Aonair: Cumann Aibhistín de Staic – Aoife Uí Dhonnchú; Aithriseoireacht: Spá – Ray Ó Súilleabháin; Ceol Uirlise: Niallaigh Chrota –Seán Abeyta, Mairéad Ní Churráin, Niamh Abeyta, Mícheál Rís, Sinéad Ní Shúilleabháin; Léiriú (Sketch): Fosadh – Eileen Lucey, Frances Healy, Theresa Kissane, Amy Moriarty, Mike Kelliher, Mike Sheehan, Mike Griffin, Gene Moriarty; An Seit: Baile Mhic Eileagóid – Máire Ní Sheoighe-Uí Laighin, Dáithí Ó Lúing, Fiontán Ó Ceallaigh, Colette Ní Chomáin-Uí Choileáin, Tomás Ó Dálaigh, Carmel Uí Mhaolomhnaigh, Criostóir Ó Maolomhnaigh; Rince Foirne: Gleann Fleisce – Norita Ní Chíosáin, Máire Ní Chróinín, Rós Ní Chéilleachair, Orla Ní Chéilleachair, Áine Ní Shúilleabháin, Juliette Ní Shé, Cliona Ní Chríodáin.
The Munster semi-finals will be held on Saturday 21st March in Cappamore, Co. Limerick, where the Kerry, Limerick and Clare champions will join in cultural warefare!!
The All-Ireland finals of Scór na Sinsear will take place on 25th April in CityWest.


Torthaí —- Scór Sinsir Chorcaí
Rince Foirne Bóthar Buí
Amhránaíocht Aonair Úna Ní Chroimín/Cill Bhroin
Aithriseoireacht Seán Ó Súilleabháin/Naomh Eoin
Ceol Uirlise Cnoc an Teampaill
Léiriú Fánaithe na Bríde
Bailéad Ghrúpa Cnoc an Teampaill
Rince Seit Bóthar Buí
Téann siad díreach ar aghaidh chuig Comórtaisí Ceannais na Mumhan
ar an Satharn 28ú Marta 2015
i gClub Áras Éire Óg, Na hUaimheanna, Co. Chorcaí
Ag tosnú ag a 6.30 i.n.


Scor Sinsear an Chlair torthai 2015
Amhranaiocht Aonair. Majelle Lillis. Cuar an Chlair.
Aithriseoireacht. Ciarain O Maoldomhanaigh. Lios Ui Chathasaigh.
Ceol Uirlise. Cuar an Chlair.
Bailead Ghrupa. Cuar an Chlair.
Leiriu. Cuar an Chlair.
Nil aon Rince Foirne/ Rince Seit againn.


Buaiteoirí i gCraobh Thiobraid Árann , Scór Sinsir 2015
Rince Fóirne
Caisleán Nua : Shauna Ní Riain, Lucy Ní Ifearnáin, Sinéad Grant, Cáit Ní Riain, Treasa Nic Craith, Leah Condúin, Rós Nic Carra, Veronica Nic Conmara.
Amhránaíocht Aonair
An Teampall Uachtarach / Drombán : Ella Nic an Ghaill
Aithriseoireacht / Scéalaíocht
S. C. Ó Breacáin : Nollaig Seoige
Ceol Uirlíse
Tulach Sheasta : Áine Ní Mháille, Ruairi De Flóid, Labhaoise Ní Riain, Niamh De Flóid, Briain Mac Amhlaoibh
Léiriú Stairiúil
Buiríos Ó Luigheach : Pól Ó Baoill, Treasa Ní Riain, Lucia Ní Riain, Martina Ní Charra, Pádraig Ó Dúláin, Christine Ní Dhuibhir, Nóirín Ní Bhaoill.
Bailéad Ghrúpa
Tulach Sheasta : Lorna De Flóid, Treasa Ní Ghealbháin, Marie De Flóid, Fiona Ní Riain, Conchúr De Flóid
Rince Seit
Buiríos Ó Luigheach: Michelle Ní Mheachair, Julie Ní Threasaigh, Aileen Óg Groome, Maighréad Ní Riain, Anraí Groome, Tomás Breatnach,Pauric Ó Meachair, Micheál De Brún.


Seachtain na Gaeilge
Luan 23/2/15 Seoladh Oifigiúil Eochaille —- Club Áras CLG —- 8.00 i.n.
Luan 9/3/15 Seoladh Oifigiúil Scoile —- Pobalscoil —- 9.30 r.n.
Ceolchoirm don Chéad Bhliain —- Pobalscoil —- 10.50 r.n.
Díolacháin/Idirbhliain — Bandaí le Manaí Gaeilge/Pobalscoil 1.10 i.n.
6ú Bliain —- Caife agus Caint —- Pobalscoil —- 2.30 i.n.
Máirt 10/3/15 Poc Fada Camógaíocht agus Iomáint —- Sóisir —- Pobalscoil —- 9.30 r.n.
Díolacháin —- Cácaí —- Pobalscoil —- 10.50 r.n.
6ú Bliain —- Caife agus Caint —- 12.30 i.n.
Bronnadh na nDuais —- Poc Fada —- 1.10 i.n.
Céilí —- An Chéad Bhliain —- Pobalscoil —- 1.50 i.n.
Céadaoin 11/3/15 Ceolchoirm/Bunscoileanna & Amhránaíocht-Scratch Choir/ Brú na Sí-7.30 i.n.
Ceolchoirm —- An Chéad Bhliain —- Pobalscoil —- 10.50 r.n.
Trath na gCeist —- Idirbhliain —- Pobalscoil —- 11.50 r.n.
Déardaoin 12/3/15 Ceolchoirm/Bunscoileanna & Amhránaíocht/Scratch Choir/Brú na Sí-7.30 i.n.
Tráth na gCeist —- An Dara Bliain —- Pobalscoil —- 1.10 i.n.
Aoine 13/3/15 Maidin Caife —- Óstán Sean- Imperial —- 11.00 r.n.
Ceolchoirm —- An Chéad Bhliain —- Pobalscoil —- 10.50 r.n.
Tráth na gCeist —- An Chéad Bhliain —- Pobalscoil —- 1.10 r.n.
Aifreann Phádraig —- Pobalscoil —- 2.30 i.n.
Luan 16/3/15 Céilí —- Gort Rua
Lá ‘le Pádraig Paráid
Seisiún —- An Stór Dearg —- 4.00 i.n.
Satharn 21/3/15 Ceardlanna/Ceol —- Brú na Sí
Ceolchoirm le Caitlín Nic Gabhann agus Ciarán Ó Maonaigh -Brú na Sí – 8.00 i.n.


Scór Sinsir na Mumhan
Comórtaisí Leath-Cheannais
(Ciarraí – Luimneach – Tiobraid Árann – Port Láirge)
(Corcaigh – An Clár – díreach ar aghaidh)
Satharn 21ú Márta 2015
An Cheapach Mhór, Co. Luimnigh
Comórtaisí Ceannais na Mumhan
Club Áras Éire Óg, Na hUaimheanna, Co. Chorcaí
Satharn 28ú Márta 2015


Torthaí —- Comórtaisí Ceannais Scór na nÓg na Mumhan
Rince Foirne: An Spá/Ciarraí
Amhránaíocht Aonair: Proinnsias Ó Cathasaigh – Lios Póil/Ciarraí
Aithriseoireacht: Ciaran Ó Broin – S.C.Ó Breacáin/Tiobraid Árann
Ceol Uirlise: Leic Snámha/Ciarraí
Léiriú: Fánaithe na Sceilge/Ciarraí
Bailéad Ghrupa: Bóthar Buí/Corcaigh
Rince Seit: Lios Uí Chathasaigh/An Clár
Tá na buaiteoirí thuas ag dul ar aghaidh chuig
Comórtaisí Ceannais na hÉireann
ar an 14ú Feabhra 2015 in
Óstán Citywest, Baile Átha Cliath
ag tosnú ag a 3.00 i.n.
Beidh Comórtas Ceannais na hÉireann
Tráth na gCeisteanna Boird
ag tosnú ag a 11.30 r.n.


Comórtaisí Ceannais – Scór na nÓg na Mumhan
Domhnach 18ú Eanair 2015 —- Ceapach Choinn, Co. Phort Láirge —- ag tosnú 2.30 i.n.
Rince Foirne:
1. An Spá / Ciarraí
2. Craobh Chomhartha / Luimneach
3. Caislean Nua / Tiobraid Árann
4. Carraig Uí Leighin / Corcaigh
Amhránaíocht Aonair:
1. Proinnsias Ó Cathasaigh – Lios Póil / Ciarraí
2. Eoin de Búrca – An Cheapach / Luimneach
3. Muireann Ní Mhacháin – Ceann Tuirc / Corcaigh
4. Aoife de Buitléir – Seán Ó Treasaigh / Tiobraid Árann
Aithriseoireacht:
1. Aoife Ní Fhitheallaigh – Pailís na Gréine / Luimneach
2. Cian Ó Ríagáin – Cill Maoile / Ciarraí
3. Polly Nic Ruairí – An tSráidbhaile / Port Láirge
4. Ciarán Ó Broin – S. C. Ó Breacáin / Tiobraid Árann
Ceol Uirlise:
1. Cuar an Chláir / An Clár
2. Leic Snámha / Ciarraí
3. Fánaithe na Sionainne / Tiobraid Árann
4. Sliabh gCua / Port Láirge
Léiriú:
1. An Mhaighean-Teampall Tuaithe / Tiobraid Árann
2. An tSráidbhaile / Port Láirge
3. Raonuithe na Sceilige / Ciarraí
4. Pailís na Gréine / Luimneach
Bailéad Ghrúpa:
1. Bóthhar Buí / Corcaigh
2. Tulach Sheasta / Tiobraid Árann
3. Na Foidhrí / Ciarraí
4. Móin a’ Lín / Luimneach
Rince Seit:
1. Sliabh gCua / Port Láirge
2. Bóthar Buí / Corcaigh
3. Lios Uí Chathasaigh / An Clár
4. An Spá / Ciarraí


Cruinniú —- Coiste Cultúrtha na Mumhan
Luan 19ú Eanair 2015 ag a 7.00 i.n. in Áras Mumhan


Tipperary Scór na nÓg Final Results
What a night of celebration of the best of Irish Culture we had in Holycross on Friday night last when the County Final of Scór na nÓg took place. Scoth den cheol,den amhránaíocht, den scéalaíocht,den drámaíocht agus den rince a bhí á léiriú ann agus tá moladh thar na bearta tuillte ag na hiomaitheoirí uile. Bean an tí on the night was Seosaimhín Ní Chathail and she wished all the winners the best in the Munster Semi-Finals which will take place on Sunday 4th of January in Halla na Féile Cashel.
All divisions were represented in the competition and bhí na moltóirí thar a bheith sásta le taispeántas na hoíche. Brendan Maher,Captain of the Tipperary team was special guest on the night and expressed his appreciation of the young peoples’ commitment to excellence and he reminded the audience of his own participation in and enjoyment of Scór before Hurling consumed his energies. He also wished our young performers going forward to the Munster’s the very best. Our sincere appreciation to our hosts on the night and to all Scór officers who helped on the occasion. Dhein sibh éacht.
NA BUAITEOIRÍ
Rince Foirne- Newcastle
Ceol Uirlise- Shannon Rovers
Aithriseoireacht-JK Brackens-Ciarán Byrne
Amhránaíocht Aonair-Seán Treacys-Aoife Butler
Rince Seit-JK Brackens
Bailéad Ghrúpa-Newport
Léiriú-Moyne Templetuohy
Comghairdeas libh agus go néirí go geal libh sa chéad babhtha eile


Co an Chlair Scor na nOg 2015
Amhranaiocht Aonair – Cill da Lua
Aoife Ni Dalaigh. MacGabhann Ui Bhrian
Aithriseoireacht – Ronan O Donallain (Cuar an Chlair)
Ceol Uirlise – Cuar an Chlair
Liam de Brun, Sean de Brun, Colm de Brun, Latitia deBrun, Diarmuid O Donallain
Leiriu – Lios Ui Chathasaigh
Gillian Ni Griofa, Eilish Ni Griofa, Aibhe Ni Mhaille, Tara Ni Mhaille, Rebecca Ni Cathail, Michael O Madagain, Caoimhin Shivers, Shane O Griofa
Bailead Ghrupa – Lios Ui Chathasaigh.
Aibhe Ni Mhaille, Tara Ni Mhaille, Rebecca Ni Cathail, Gillian Ni Griofa, Clodagh Ni Dubhain
Rince Seit – Lios Ui Chathasaigh.
Eibhlin Ni Griofa, Lisa Ni Chnoic, Clodagh Ni Eirlaihi, Eilish Roise Ni Colgain, Aodan O hAnrachain, Caolan Crowe, Evan O Suilleabhain, Shane O Griofa


Scór na nÓg na Mumhan
Comórtaisí Leath-Cheannais
(1) Satharn 3ú Eanair (3/1/15)
Clár – Ciarraí – Luimneach
Eas Géitine, Co. Luimnigh ag a 7.00 i.n.
(2) Domhnach 4ú Eanair (4/1/15)
Corcaigh – Tiobraid Árann – Port Láirge
Caiseal, Co. Thiobraid Árann ag a 2.30 i.n.


Scór na nÓg na Mumhan
Comórtaisí Ceannais
Domhnach 18ú Eanair (18/1/15)
Ceapach Choinn, Co Phort Láirge ag a 2.00 i.n.


Buaiteoirí Scór na nÓg ——– Port Láirge
atá ag dul ar aghaidh chuig
Comórtaisí Leath-Cheannais na Mumhan
i gCaiseal, Co Thiobraid Árann, ar an Domhnach 4ú Eanair 2015 ag a 2.30 i.n.
Rince Foirne: Sliabh gCua
Amhranaíocht Aonair: Becky Ní Fhionnghusa / Baile na Sagart
Aithriseoireacht: Holly Nic Ruaidhrí / An tSráidbhaile
Ceol Uirlise: Sliabh gCua
Léiriú: An tSráidbhaile
Rince Seit: Sliabh gCua


Buaiteoirí Scór na nÓg —- Ciarraí agus Luimneach
atá ag dul ar aghaidh go dtí
Comórtaisí Leath-Cheannais na Mumhan
in Eas Géitine, Co. Luimnigh ar an Satharn 3ú Eanair 2015 ag a 7.00 i.n.
Rince Foirne: An Spá / Craobh Chomhartha
Amhránaíocht Aonair: Lios Póil-Proinnsias Ó Cathasaigh / An Cheapach- Eoin de Búrca
Aithriseoireacht: Cill Mhaoile-Cian Ó Ríagáin / Pailís na Gréine-Aoife Ní Fhitheallaigh
Ceol Uirlise: Leic Snámha / Craobh Chomhartha
Léiriú: Raonuithe na Sceilige / Pailís na Gréine
Bailéad Ghrúpa: Na Foidhrí / Móin a’ Lín
Rince Seit: An Spá / Tobar Phádraig


Buaiteoirí / Tráth na gCeisteanna:
Tá An Spá / Craobh Chomhartha ag dul díreach go dtí Comórtaisí Ceannais na hÉireann in Óstán Cathrach an Iarthair, Baile Átha Cliath ar an Satharn 14ú Feabhra 2015


Torthaí Scór na nÓg Chorcaí 2014/15
Rince Foirne: 1. Carraig Uí Leighin, 2. Bóthar Buí
Amhránaíocht Aonair: 1. Muireann Ní Bheacháin / Ceann Tuirc, 2. Clodagh Ní Dhonnabháin / Fánaithe na Cuirseacha
Aithriseoireacht: 1. Laura Ní Fhaoláin / Lios gCúl, 2. Méabh Ní Shúilleabháin / Raonuithe Cairbre
Ceol Uirlise: 1. Béal Átha ‘n Chasaidh, 2. Drom Tairbh
Léiriú: 1. Raonuithe Cairbre, 2. Lios gCúl
Bailéad Ghrúpa: 1. Bóthar Buí, 2. Peil na mBan Ros Ó gCairbre
Rince Seit: 1. Bóthar Buí, 2. Clann na nGael
Téann na buaiteoirí ar aghaidh chuig:
Comórtaisí Leath-Cheannais na Mumhan i gCaiseal, Co. Thiobraid Árann
ar anDomhnach 4ú Eanair (4/1/15)
ag tosnú ar a 2.30 i.n.


Daltaí ar scoláireachtaí CLG i gColaiste na Mumhan, Béal Átha ‘n Ghaorthaidh.
Ina measc múinteoirí Liam Seártan agus Leo Ó Leamhnaí, Ard-Cheannaire Eoghan Ó hAirt agus Derry Ó Murchú agus Liam Ó Laochdha ó Choiste Cultúrtha, Comhairle na Mumhan.


Scór na nÓg na Mumhan
Comórtaisí Leath-Cheannais
(1) Satharn 3ú Eanair (3/1/15) – Eas Géitine, Co. Luimnigh
(Clár / Luimneach / Ciarraí)
(2) Domhnach 4ú Eanair (4/1/15)- Ionad le socrú
(Corcaigh / Tiobrad Árann / Port Láirge)
Comórtaisí Ceannais — Domhnach 18ú Eanair (18/1/15) – Ionad le socrú


Cruinniú Cinn Bhliana Scór na Mumhan
Déardaoin 11ú Nollaig (11/12/14)
Áras Mumhan


Grúpa a d’fhreastail ar Lá Gaeilge CLG, eagraithe ag Comhairle na Mumhan i gcomhpháirt le Coláiste na Rinne, sa Choláiste, ar an 8ú Márta 2014.
Ina measc: Roibeard an tSeaca, Cathaoirleach; Diarmuid Ó Súilleabháin, Leas-Chathaoirleach; Antóin Breathnach, Cisteoir;
Liam Ó Laochdha, Cathaoirleach – Coiste Cultúrtha; Diarmuid Ó Murchú, Rúnaí – Coiste Cultúrtha agus Aoi-chainteoirí Eoin Breathnach, Micheál Ó Muircheartaigh agus Seosamh Mac Donnchadha.
In easnamh ón ngriangraf Liadh Ní Riada


Comórtas na nGael 2014
Comórtas don chlub is fearr ag caomhnú agus ag cothú na Gaeilge
Tá an Dáta Iontrála / Final Entry Date curtha siar go dtí 31ú Deireadh Fómhair 2014 (31/10/14)
Féach sonraí / See details in Coiste Cultúrtha Section
Events
Comórtaisí Ceannais na hÉireann san Óstán Citywest, Baile Átha Cliath
Scór na nÓg ———- 14ú Feabhra 2015
Scór Sinsir ———— 25ú Aibreán 2015

Scoláireachtaí Gaeltachta Comhairle na Mumhan

Ar ocáid forghartha craobh peile agus iomanaiochta na Mumhan i gCaisleán an Rí Eoin, sheol Cathaoirleach Chomhairle na Mumhan, Roibeard an tSeaca, Scéim Scoláireachtaí Gaeltachta an Chomhairle.  Tá an scéim seo i gcomhpháirtíocht leis na Boird Chontaetha agus na Coláistí Gaeilge.
Bronnfar scoláireachtaí ar dhéagóirí, idir bhuachaillí agus chailíní, chun freastal ar chúrsaí Gaeilge trí seachtaine sa Ghaeltacht ina gcuirtear béim ar scileanna peile is iománaíochta.  Bíonn na cúrsaí seo á reáchtáil ag Coláistí Chorca Dhuibhne i gCiarraí Thiar, Coláiste na Rinne i gContae Phort Láirge agus Coláiste na Mumhan i mBéal Átha an Ghaoraidh i gCorcaigh.
Tá feachtais éagsula curtha ar bun again i CLG cun usáid na Gaeilge a leathnú i measc ar mbaill sna Chlubanna. Tá tacaíocht a tabhairt again leis do muinteoirí agus scoileanna chun usáid na Gaeilge a chur chun cinn I measc na ndaoine óga. Gan rannpháiortiocht na muinteoirí agus na macléinn ní bheidh an lá linn. Is mar cuid don bhpeachtas seo a bhronnomar na scoláireachtaí seo.
Thug an Chomhairle 328 scoláireacht do bhuachaillí agus do chailíní chun freastal ar na cúrsaí seo anuraidh agus bhí Comhairle na Mumhan thar a bheith sásta leis an slí a reáchtáladh na cúrsaí agus bhí breis forbartha ar na cluichí.  Thar ceann Coláistí Chorca Dhuibhne thug Roibeard MacGearailt cabhair le scileanna peile agus Eamonn MacMuiris cabhair le scileanna iománaíochta a fhorbairt.  Bhí searmanas chun an fáinne agus teastas a bhronnadh ar na mic léinn a d’fhreastal ar chúrsa speisialta i gColáistí Chorca Dhuibhne i mí Lúnasa.  I láthair don ócáid bhí Cathaoirleach  Chomhairle na Mumhan, Oifigigh Bhord an Chontae i gCiarraí, Cigirí ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Cigirí ón Roinn Oideachais agus foireann Choláistí Chorca Dhuibhne.
Bhí cúrsa i bhforbhairt scileanna na gcluichí i gColáiste na Rinne i dteaca le coiste chontae Port Láirge agus bhronn Uachtaran CLG Liam Ó Neill teastaisí.
Tá Coiste Cultúrtha Chomhairle na Mumhan i bhfeighil na scéime seo agus tá dlúth cheangal ag an gCoiste Cultúrtha leis na Coláistí.  Meabhraíonn sé dúinn an tábhacht atá leis an nGaeilge mar theanga labhartha i measc na ndaoine.  Tá na daoine óga seo chun tréimhse a chaitheamh i measc na ndaoine arb’ í an Ghaeilge a ngnáth meán cumarsáide laethúil; uaireanta déanaimid dearmad go bhfuil saibhreas agus oidhreacht chultúrtha mar seo i mbéal dorais againn.  Is í an aos óg a chinnteoidh go mbeidh ár dteanga féin slán agus is trí chomhoibriú agus trí chomhar i measc eagrais mar Chumann Lúthchleas Gael, an Stát, múinteoirí scoileanna, na meáin, coláistí Samhraidh agus an pobal i gcoitinne a thabharfar an spreagadh seo dóibh in úsáid a dteanga féin.  Gura fada buan í inár measc.
Tá breis eolais maidir leis na scoláireachtaí seo le fáil ó Oifig Chomhairle na Mumhan nó na Boird Chontaetha.
Diarmuid Ó Murchú


Comórtaisí Leath-Cheannais Scór Sinsir na Mumhan
22 Marta (22/3/14) — An Cheapach Mhur, Co. Luimnigh
6.00 i.n.

Comórtaisí Ceannais Scór Sinsir na Mumhan
30 Marta (30/3/14) — Ceol Aras, Luimneach
2.30 i.n.

Comórtaisí Ceannais Scór Sinsir na hEireann
26 Aibrean (26/4/14) — Caislean Bharraigh, Co Mhaigh Eo

Torthaí — Comórtaisí Ceannais na Mumhan — Scór na nÓg
1. Rince Foirne: Bóthar Buí / Corcaigh
2. Amhránaíocht: Aonair: Clodagh Ní Dhonnabháin – Fánuithe na Cuirseacha / Corcaigh
3. Aithriseoireacht: Alsún Ní Ghiolla Mháirtín – An Spá / Ciarraí
4. Ceol Uirlise: Cill na Mullach / Corcaigh
5. Léiriú: Buiríos Ó Luigheach / Tiobraid Árann
6. Bailéad Ghrúpa: Bóthar Buí / Corcaigh
7. Rince Seit: An Spá / Ciarraí
Beidh na foirne thuas luaite ag dul ar aghaidh go dtí:
Comórtaisí Ceannais na hÉireann
Satharn 1 Márta 2014
Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
Scór Encore
Domhnach 16ú Feabhra 2014 (16/2/14)
TG4 8.00 i.n.
Scór na nÓg na Mumhan
Domhnach 26ú Eanáir 2014
Magh Ealla ag a 2.00 i.n.

Rince Foirne: An Spá – Ciarraí
Bóthar Buí – Corcaigh
An Caisleán Nua – Tiobraid Árann
Maigh Dheilge – Port Láirge

Amhránaíocht
Aonair: Fánuithe na Cuirseacha – Corcaigh – Clodagh Ní Dhonnabháin
Tuar na Fola/Cnoc an Choileáin – Luimneach – Diarmuid Mac Cuirtín
Buiríos Ó Luigheach – Tiobraid Árann
Cora Chaitlín – An Clár

Aithriseoireacht: An Spá – Ciarraí – Alsún Ní Ghiolla Mháirtín
Tuar na Fola/Cnoc an Choileáin – Luimneach – Diarmuid Mac Cuirtín
J.K.Ó Breacáin – Tiobraid Árann
Lios Uí Chathasaigh – An Clár

Ceol Uirlise: An Fosadh – Ciarraí
Cill na Mullach – Corcaigh
Sliabh gCua – Port Láirge
An Ruán – An Clár

Léiriú: Na Gaeil – Ciarraí
Raonuithe Chairbre – Corcaigh
Buiríos Ó Luigheach – Tiobraid Árann
Lios Uí Chathasaigh – An Clár

Bailéad Ghrúpa: Cill Gharraí an Londraigh – Ciarraí
Bóthar Buí – Corcaigh
Éire Óg/An tAonach – Tiobraid Árann
Lios Uí Chathasaigh – An Clár

Rince Seit: An Spá – Ciarraí
Bóthar Buí – Corcaigh
Maigh Dheilge – Port Láirge
Lios Uí Chathasaigh – An Clár
————————————————————————————-
Preasráiteas
Lá Gaeilge CLG i gColáiste na Rinne
Is áil le Coiste Cultúrtha na Mumhan CLG a fhógairt go mbeidh an tríú Lá Gaeilge CLG á reachtáil i gColáiste na Rinne, An Rinn, Co. Phort Láirge ar an Satharn 8 Márta 2014. Beidh an teacht le chéile seo mar chuid d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge agus beidh clár suimiúil leagtha amach don lá.
Tugann an teacht le chéile seo deis do dhaoine blaiseadh den Ghaeilge agus den Ghaeltacht a fháil i slí atá taitneamhach agus spéisiúil. Tá sé mar aidhm ag an CLG an Ghaeilge agus ár gcultúr a chur chun cinn i measc na mball agus is ag tógaint ar an mbunús sin a eagraítear an lá seo.
Is deis iontach an lá seo d’Oifigigh Gaeilge is Cultúr teacht le chéile chomh maith agus dualgais is pleananna dá gclubanna féin a phlé. Scaipfear an clár don Lá Gaeilge CLG 2014 go luath sa bhliain nua.
Press Release
GAA Lá Gaeilge in Coláiste na Rinne
Coiste Cultúrtha na Mumhan is pleased to announce that it will be organising an Irish language day in Coláiste na Rinne, An Rinn, Co Waterford on Saturday, 8 March 2014. This is the third year of the event which is hoped to attract people with an interest in GAA and an Ghaeilge in particular from the provinces of Munster and Leinster.
The aim of the course is to promote our language and culture among members of the Association.
The day will include talks, workshops and discussions of topical matters in the GAA world. There will be numerous guest speakers on the day, all having strong GAA connections. The full list of speakers and workshops will be available in early January.
CRÍOCH
Le tuilleadh eolais / For further information
Déan teagmháil le/ Contact
Míchéal Ó Drisleáin
An Rinn
087-7938709
odrisleain@gmail.com
————————————————————————————————
Scór na nÓg
Comórtaisí Leath-Cheannais na Mumhan
(1) Domhnach 5ú Eanair (5/1/14) —— Caiseal —— 2.30 i.n.
(2) Domhnach 12ú Eanair (12/1/14) —— Sráid a’ Mhuilinn —— 2.30 i.n.
—————————————————————————————————-
Comórtaisí Ceannais na hÉireann
Satharn 1 Márta (1/3/14) — Caisleán a’ Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
Comórtaisí Ceannais Scór na nÓg Chorcaí (Ranna)
(1) Cairbre — Aoine 22ú Samhain (22/11/13) — Ros Mór — 7.30 i.n.
(2) Uí Mac Coille — Aoine 22ú Samhain (22/11/13) — Lios gCúl — 7.30 i.n.
(3) Abhainn Dhubh — Satharn 23ú Samhain (23/11/13) — Magh Ealla — 7.30 i.n.
(4) Múscraí — Satharn 23ú Samhain (23/11/13) — Áth a’ Chóiste — 7.30 i.n.
(5) Dúiche Ealla — Aoine 29ú Samhain (29/11/13) — Ceann Tuirc — 6.00 i.n.
—————————————————————————————————-
Comórtaisí Leath-Cheannais Scór na nÓg Chorcaí
(1) Satharn 30ú Samhain (30/11/13) — Mainistir na Moirne — 6.00 i.n.
(Abhainn Dhubh,Dúiche Ealla, Múscraí)
(2) Domhnach 1 Nollaig (1/12/13) — Éire Óg — 6.00 i.n.
(Seandún, Uí Mac Coille, Cairbre, Carraig Dhonn)
—————————————————————————————————-
Comórtaisí Ceannais Scor na nÓg Chorcaí
Domhnach 15ú Nollaig (15/12/13) — Éire Óg — 4.00 i.n.
———————————————————————————————–
Lá Gaeilge CLG i gColáiste na Rinne
Má tá imeacht beartaithe ag an gclub agaibhse, tá fáilte romhat scéala a chur chugainn chun go bhfoilseoimis ar an leathanach seo é.
Munster Scor Sinsear Final 2013 DVD
is available from –
Haulie Liston
Athea
Co Limerick
haulieliston@eircom.net
087 2514410

Scór na nÓg Chorcaí —— Torthaí
Dúiche Ealla
Rince Foirne: 1. Bóthar Buí 2. Áth Trasna
Rince Aonair: 1. Bóthar Buí / Cáit Ní Ghormáin
Amhránaíocht Aonair: 1. Ceann Tuirc/Muireann Ní Bheacháin 2. Drom Tairbh/Leah Ní Mhurchú
Ceol Uirlise: 1. Bóthar Buí 2. Ceann Tuirc
Aithriseoireacht: 1.Bóthar Buí/Uinseann Ó Cadhla 2. Áth Trasna/Méadhbh Ní Chonchúir
Bailéad Ghrúpa: 1. Bóthar Buí 2. Sráid a’ Mhuilinn
Tráth na gCeist: 1. Bóthar Buí 2. Sráid a’ Mhuilinn
Ceol Aonair: 1.Drom Tairbh/Aoife Ní Bhuachalla
Nuachleas: 1.Sráid a’ Mhuilinn
Rince Seit: 1.Bóthar BuI 2. Áth Trasna
Múscraí
Rince Foirne: 1. Cill Mhuire
Amhránaíocht Aonair: 1.Uíbh Laoghaire/Miriam Ní Chróinín
Ceol Uirlise: 1.Domhnach Mór
Aithriseoireacht: 1.Grianah/Pól de Barra-Ó Murchú
Tráth na gCeist: 1.Achadh Bolg
Rince Seit: 1. Achadh Bolg
Abhainn Dhubh
Amhránaíocht Aonair: 1.Baile Chaisleáin an Róistigh/Conchúr Mac Coitir
Ceol Uirlise: 1. Fánuithe na Claide
Aithriseoireacht: 1. Áth an Mhuilinn/Julie Ní Dhochartaigh
Tráth na gCeist: 1. Áth an Mhuilinn
**** Téann na buaiteoirí amháin ar aghaidh go dtí Comórtaisí Ceannais Chorcaí a bheidh ar siúl in Éire Óg/Na hUaimheanna ar an 28ú Nolaig (28/12/12) ag tosú ag a 4.00 i.n. ****

**Eolas**Cúrsaí Scór**
As previously announced Coiste Náisiúnta Scór in conjunction with TG4/Adare Productions are promoting a Clár Nua Teilifíse featuring County Scór na nÓg Finalists 2012/13. Auditions will be held in 3/4 centres around the country. Attendance at these auditions is voluntary and is completely separate from our own Comórtaisí. The series will consist of 13 programmes in total — 10 preliminary rounds, quarter-final, semi-final followed by the final. The aim of the series is to promote our language and culture, to highlight/showcase the talent of our young members and to entertain the viewers. The Information to hand from Adare Productions (Programme Producers) is as follows: This new show for TG4 is aiming to promote the Irish language and culture, showcase the talent within the Scór na nÓg competition and entertain the Sunday evening viewers on TG4.
There are 13 shows in total. The first 10 shows are the “Round 1” shows. In each Round 1 show, 8 to 9 acts will perform. It will then fall to our panel of judges (judges yet to be confirmed) to select one act to progress to the Quarter Final. By the end of the 10 Round 1 shows, we will have 10 show winners, who are our Quarter-Finalist. Show 11 is the Quarter-Final. From this show, a number of acts will be selected to progress to the Semi-Final. Show 12 is the Semi-Final. Again, from this show, some acts will be selected to go through to the Final. Show 13 is the Final. Here, one act is selected as the series winner.
The rules of the competition differ somewhat from the rules of Scór na nÓg. We will not segregate the acts under different headings. So we will not have one show dedicated to set dancers, another show just for ballad groups, etc…. In each show there will be a variety of talents on display, all competing against each other.
In order to select the acts for the show, we would like to “audition” the top 3 placings from each county in:
Céilí/Figure Dancing
Solo Singing
Instrumental Music
Ballad Group
Set Dancing
We would also like to audition the county winners in:
Recitation/Storytelling
Novelty Act
There is no scope to include competitors in the Question Time category. This would not fit the light entertainment talent show format that we are producing.
The reasons we wish to see your top 3 placements in the 5 above mentioned categories is that we wish to have as much variety in age, gender and region as possible. For example, perhaps some counties have no solo singers, then places would open up for second and third placed singers in other counties. But in general we will probably end up selecting county winners for the show, but for age, gender and region purposes we may also select second and third place competitors.
Our next step is to organise regional auditions. Once we’ve established the dates that would not clash with your own events, we will put a schedule together and contact you with dates for the regional auditions. I am hopeful that between us we can have your top Scór na nÓg competitors at the auditions, and make sure that your county is represented by your most talented members.
The show will be recorded in RTE in Dublin. The recording dates for the 10 Round 1 shows are:
22/23/24 January 2013
5/6/7 February 2013
Acts invited to take part in the series would NOT need to be available for all of those dates. They would only need to be available for one of those dates to record the Round 1 show they are in.
The dates for the final 3 shows (Quarter-Final, Semi-Final and Series Final) have yet to be confirmed, but will probably be in March / April
————————————————————————————————————————————————————
Tuairim/Opinion
Tomás Ó Cadhla – Oifigeach Gaelainne agus Cultúrtha – Port Láirge
“Reality TV” is now a part of everyday life and are the most watched TV programmes by Teenagers and Young Adults. The Popularity of shows such as X-Factor (UK and USA) and other Reality Talent Competitions such as Britain’s Got Talent and The Voice (both Ireland and UK) is huge and these shows in turn have enjoyed massive TV Ratings.
• Young members of our GAA Clubs all over Ireland, north and south, have been happy to engage in Auditions for these shows along with hundreds of thousands of other Young Adults.
• As far as Scór is concerned, counties and divisions all over Ireland are struggling to maintain interest in our GAA Talent Competition and consequently we are struggling to get new clubs and individuals involved which would give the competition a new lease of life. This TV Series, used and structured in the right way, we feel, can give us that new lease of life we need.
• If we look at the Influence that modern artists can have, who were born out of Reality TV, we only need to look towards our own All-Ireland Football Final in 2012 – where Janet Devlin (X Factor Contestant 2011) performed.
• If we are to look at the popularity of Reality TV Shows, then, having a Show promoting our Scór na nÓg Competitions, could benefit the Association three-fold.
o Our Clubs and Competitors who have been loyal to the Scór Competition for many years now have an opportunity to display their talents on our National TV Screens, and show people who are otherwise oblivious of our Competitions, the talent which exists within our Competitions.
o The idea that the top 3 acts in 5 of our Scór Competitions will be given the opportunity to audition for this new TV Series should be used as an incentive to invite more Young People into our Scór Competitions in the first place, with the appeal of being able to possibly compete in a brand new Reality Show as a consequence of doing well in the Scór Competition itself.
o After the first Series has been broadcast successfully – this could act as a catalyst for even more children to compete in Scór for 2014 and these competitors in turn have the opportunity to be Part of the 2014 TV Series.
As somebody who has been involved in Scór as a competitor, since the age of 14, as a past Divisional Scór Chairman and as the Current Oifigeach Gaelainne agus Cultúrtha i bPort Láirge , we have always been looking for an ideal opportunity to promote our Scór Competitions to a wider audience. I believe, with good Programme structure and a well thought out format beforehand, that this opportunity is the best that we have had in years to put our CLG Scór Competitions back on the platform where we feel they belong.
——————————————————————————————————————————————————
Gach dea-ghuí,
Liam Ó Laochdha

Torthaí — Comórtaisí Ceannais Scór na nÓg Uí Mac Coille / Corcaigh
Rince Fóirne: 1. Cnocán na Biolraí Iomáint 2. Áth Fhada Peil
Amhránaíocht Aonair: 1. Áth Fhada Peil / Cristín Ní Mhóráin 2. Naomh Caitríonaigh Iomaint / Fióna Ní Léime
Ceol Uirlise: 1. Eochaill Peil 2. Áth Fhada Peil
Bailéad Ghrúpa: 1. Naomh Caitríonaigh Iomáint
Aithriseoireacht / Scéalaíocht: 1. Naomh Caitríonaigh Iomáint / Cáit Norman2. Lios gCúl Peil na mBan / Laura Ní Fhaoláin
Rince Seit: 1. Naomh Caitríonaigh Iomáint
Tráth na gCeist: 1. Carraig na bhFear2. Fánuithe na Bríde Iomáint
Beidh na buaiteoirí ag dul ar aghaidh go dtí: Comórtaisí Ceannais Scór na nÓg Chorcaí ar an Aoine 28ú Nollaig 2012 (28/12/12) In Éire Óg / Na hUaimheanna ag a 4.00 i.n.

Cork Scor Divisional Dates
Abhainn Dhubh
Scór na nÓg
Abhainn Dhubh Final on Friday 23rd November in Shanballymore at 8 pm
Scór Sinsear
Abhainn Dhubh Final on 25th January 2013 in Shanballymore at 8pm
Scór na bPáistí
1st semi – final Friday 1st of February 2013 in Ballyhooly at 7pm
2nd semi final Friday 8th February 2013 in Buttervant at 7pm
Abhainn Dhubh Final Sunday 3rd March 2013 in Buttervant at 1:30pm
Cairbre
Scór na nÓg
Cairbre Final Friday 23rd November in Rossmore at 7:30pm
Scór Sinsear & Scór na bPáistí dates and venues to be confirmed
Carraig Dhonn
Scór na nÓg
Carrigdhoun Final Saturday 24th November in Marian Hall, Ballinhassig at 7.30pm
Scór Sinsear
Carrigdhoun Final on Friday 25th January 2013 in Minane Bridge at 7.30pm
Scór na bPáistí
1st Semi Final Saturday 2nd February at 2.30pm
2nd Semi Final Saturday 9th February at 2.30pm
Carrigdhoun Final Sunday 24th February at 2:30pm All Venues to be confirmed
Dú Ealla
Scór na nÓg
Dú Ealla Final on Saturday 24th November in the Edel Quinn Hall in Kanturk at 6pm
Scór Sinsear
Dú Ealla Final on Saturday 19th January in the Kanturk Golf Club at 8pm (provisional)
Scór na bPáistí
1st Semi-Final Friday 8th February 2013 in Rockchapel at 7:30pm
2nd Semi- Final Saturday 9th February 2013 in Freemount at 7:30pm.
3rd Semi- Final Sunday 10th of February 2013 in Boberbue at 2 pm.
Dú Ealla Finals
1st Final is on Friday the 15th of February in Lismire at 8pm (Aithriseoireacht/Scéalaíocht,
Tráth na gCeisteanna, Nuachlas)
2nd Final is on Sunday the 17th of February in Kanturk, time TBC (Rince Fóirne, Amhránaíocht Aonair, Ceol Uirlise, Bailéad Ghrúpa, Rince Seit)
Muscraí
Scór na nÓg
Muskerry Final Saturday 17th of November 2012 in Coachford at 7:30 pm
Scór Sinsear
Muskerry Final Saturday the 26th January 2013. Venue and time to be confirmed
Scór na bPáistí
1st Semi Final Friday 1st February 2013 in Clondrohid at 7 pm
2nd Semi Final Saturday 2nd of February 2013 in Inchigeela at 7 pm
3rd Semi Final Sunday 3rd of February 2013 in Coachford at 2 pm
Muskerry Final Sunday 17th of February 2013 in Ovens at 2pm
Seandún
Scór na nÓg
Seandún Final Friday 30th November in Bishopstown at 7:30pm
Scór Sinsear & Scór na bPáistí dates and venues to be confirmed
Uí Mac Coille
Scór na nÓg
Uí Mac Coille Final on 1st December in Lisgoold at 7pm
Scór Sinsear
Uí Mac Coille Final on 27th January in Lisgoold at 7pm
Scór na bPáistí
1st Quarter Final Friday 1st February at 7pm
2nd Quarter Final Saturday 2nd February at 7pm
3rd Quarter Final Friday 8th February at 7pm
4th Quarter Final Saturday 9th February at 7pm
2 Semi Finals all in Watergrasshill
1st Semi Final Saturday 16th February at 6pm
2nd Semi Final Sunday 17th February at 2:30pm
Uí Mac Coille Final Sunday 24th in Watergrasshill at 2:30 pm
Please note all of the above dates are correct at time of going to print but subject to change
County Dates
Scór na nÓg
1st Semi Final Friday 30th November in Glantane at 7:30pm (Múscraí, Dú Ealla, Abhainn Dhubh)
2nd Semi Final Friday 7th December in Ovens at 7:30pm (Cairbre, Uí Mac Coille, Seandún. Carraig Dhonn)
County Final Friday 28th December in Ovens at 4pm
Scór Sinsear
1st Semi Final Friday 16th February 2013 in Coachford at 7:30pm (Múscraí, Dú Ealla, Cairbre)
2nd Semi Final Friday 17th February 2013 in Ballyhooley at 7:30pm (Uí Mac Coille, Seandún. Carraig Dhonn, Abhainn Dhubh)
County Final Saturday 2nd March 2013 in Ovens at 7pm
Scór na bPáistí
County dates and times to be confirmed
Please note all of the above dates are correct at time of going to print but subject to change
Munster/All Ireland Scór Dates
All Ireland Scór na nÓg Final Saturday 23rd February 2013 in Derry City time TBC
Munster Final Scór na nÓg Sunday 27th Janruary 2013 in Mallow time TBC
All Irelnad Final Scór Sinsear Saturday 27th April 2013 in Derry City time TBC
Cork Divisional Contacts
Muscraí
Marie O’Donovan
087/2935739
Dú Ealla
Jerry Doody
087/2451878
Cairbre
Ann O’Neill
028/33541
Uí Mac Coille
Frank Houlihan
021/4613203
Seandún
Olan Geaney
086/0654970
Abhainn Dhubh
Daithi Pearse
087/2035876
Carraig Dhonn
Sheila Murphy
087 768 6112
———————————————————-
Dialann Cultúrtha Chorcaí
1.Máirt 30/10/12 — Information Meeting for all Cork clubs re Tionscnamh Shóisialta (Social Initiative) i bPáirc Uí Rinn — 8.00 i.n.
2. Máirt 6/11/12 — Cruinniú Coiste Cultúrtha Chorcaí — Páirc Uí Rinn — 8.00 i.n.
3. Déardaoin 8/11/12 — Cruinniú Cinn Bhliana / AGM Scór Chorcaí — Páirc Uí Rinn — 8.00 i.n.
4. Déardaoin 22/11/12 — Cruinniú Scór Ui Mac Coille — Lios gCúl — 8.00 i.n.
Scór na nÓg Chorcaí
Comórtaisí Leath-Cheannais
(1) Aoine 30/11/12 — Sráid a’ Mhuilinn — 7.30 i.n. — (Dúiche Ealla/Abhainn Dhubh/Múscraí)
(2) Aoine 7/12/12 — le cinntiú — 7.30 i.n. — (Cairbre/Carraig Dhonn/Uí Mac Coille/Seandún)
Comórtaisí Ceannais — Aoine 28/12/12 — Éire Óg — 4.00 i.n.
———————————————————-
Cruinniú Cinn Bliana Scór Chorcaí
Déardaoin 8ú Samhain (8/11/12)
Páirc Uí Rinn — 8.00 i.n.
All clubs invited to attend
———————————————————-
Captaen Iontach — Rena Ní Bhuachalla
Comhghairdeachas chuig Mná Chorcaí a bhuaigh Craobh na hÉireann i bPeil na mBan, ach go háirithe a gCaptaen Rena Ní Bhuachalla a thug Óráid an Chaptaein as Gaeilge. Maith thú, a Rena! Táimid an-bhródúil asat.
————————————————————
Scór na nÓg Chorcaí
Comórtaisí Leath-Cheannais
(1) Aoine 30/11/12 — Sráid a’ Mhuilinn — 7.30 i.n.
(Dúiche Ealla – Abhainn Dhubh – Múscraí)
(2) Aoine 7/12/12 — Inis Eonáin — 7.30 i.n.
(Uí Mac Coille – Cairbre — Carraig Dhonn — Seandún)
Comórtaisí Ceannais Chorcaí — Aoine 28/12/12 — Éire Óg — 4.00 i.n.
Scór na nÓg na Mumhan
Comórtaisí Leath-Cheannais
(1) Domhnach 6/1/13 — Ionad le cinntiú
(Corcaigh – Ciarraí – Port Láirge)
(2) Domhnach 13/1/13 — Ionad le cinntiú
(Luimneach – Clár – Tiobraid Árann)
Comórtaisí Ceannais na Mumhan — Domhnach 27/1/13 — Magh Ealla
Comórtaisí Ceannais na hÉireann — Satharn 23/2/13 — Doire
Scór Sinsir Chorcaí
Comórtaisí Leath-Cheannais
(1) Satharn 16/2/13 — Áth a’ Chóiste — 7.30 i.n.
(Múscraí – Cairbre – Dúiche Ealla)
(2) Domhnach 17/2/13 — Baile Átha hÚlla nó Lios gCúl — 7.00 i.n.
(Abhainn Dhubh — Uí Mac Coille – Carraig Dhonn – Seandún)
Comórtaisí Ceannais Chorcaí — Satharn 2/3/13 — Éire Óg — 7.00 i.n.
Comórtaisí Ceannais na Mumhan le cinntiú
Comórtaisí Ceannais na hÉireann — Saharn 27/4/13 — Doire

Torthaí — Comórtaisí Ceannais na hÉireann — Scór Sinsir
Satharn 21ú Aibreán 2012 — Cill Áirne, Co. Chiarraí
Rince Fóirne: An Spá/Ciarraí
Amhránaíocht Aonair: Naomh Mhuire/Sligeach-Niamh Ní Fhearghaíl
Ceol Uirlise: Cumann Wolfe Tone,Baile Eachaidh/Doire
Aithriseoireacht: An Móta/Iarmhí-Peadar Ó Dúláin
Bailéad Ghrupa: An Clárach/Uíbh Fhailí
Tráth na gCeist: Barr na Cúile/Liatroim
Nuachleas: Airgeal Chiaráin/Tír Eoghain
Rince Seit: Gleann Fleisce
Torthaí — Comórtaisí Ceannais Scór Sinsir na Mumhan
Satharn 31ú Márta 2012 — Teampall Mór, Co. Thiobraid Árann
Rince Fóirne:               An Spá/Ciarraí
Amhránaíocht Aonair:   Maigh Chairce-An Bhuiríos/Tiobraid
Árann-Pádraig Ó Duibhir
Ceol Uirlise:                 Gleann Fleisce/Ciarraí
Aithriseoireacht:           S.C. Ó Breacáin/Tiobraid Árann-Nollaig Seoigh
Bailéad Ghrúpa:           Pailís Ghréine/Luimneach
Tráth na gCeist:           Móin a’ Lín/Luimneach
Nuachleas:                  Sráid a’ Mhuilinn/Corcaigh
Rince Seit:                  Gleann Fleisce/Ciarraí
Comórtaisí Ceannais na hÉireann Scór Sinsir Satharn 21ú Aibreán 2012 (21/4/12) Cill Áirne, Co. Chiarraí — 3.00 i.n.
__________________________________________________________
Dialann ——— 5ú — 21ú Aibreán 2012
Luan 9ú: Oscailt Oifigiúil / Páirc na Briain
Diolúnaigh/Corcaigh — 2.00
Iomáint: Corcaigh v Laois — 3.00
Liosnahorna. Crosaire de Faoite
Máirt 10ú: Cruinniú — Coiste Chontae Chorcaí — 8.30
Déardaoin 12ú: Seimineár — Meabhair-Shláinte —- Club Áras,
Eochaill (7-9)
Aoine 13ú: Comhdháil Bhliantúil — Port Laoise
Satharn 14ú: Comhdháil Bhliantúil — Port Laoise
Luan 16ú: Cruinniú — Coiste Cultúrtha na Mumhan —
Luimneach — 7.00
Ciorcal Comhrá Eochaille — Club Áras — 7.30
Satharn 21ú: Comórtaisí Ceannais na hÉireann —Scór Sinsir
Cill Áirne, Co. Chiarraí — 3.00
___________________________________
Torthaí — Comórtaisí Ceannais Chorcaí — Scór na bPáistí
Domhnach 25ú Márta 2012 (25/3/12) — Éire Óg / Na hUaimheanna
Rince Fóirne: 1. Raonuithe Cairbre 2. Bóthar Buí
Rince Aonair: 1. Cóbh/Aisling Breathnach 2. Clann na nGael/Aindréas Ó Coileáin
Amhránaíocht Aonair: 1. Ceann Tuirc/Muireann Ní Bheacháin 2. Na Boinn/Cáit Ní Icí
Ceol Uirlise: 1.S.N. Naomh Caitríona-Baile an Easpaig 2. Fánaithe na Cuirseacha
Ceol Uirlise Aonair: 1. Cnoc an Chláirigh/Conchúr Ó Dálaigh 2. Sliabh Rua/Brian Ó Deasúnaigh
Aithriseoireacht: 1.Gleann a’ Phréacháin/Evan Ó Loingsigh 2. S.N. Cnoc an Bhile-Fánaithe na Claise/Roisín Ní Dhonnabháin
Bailéad Ghrúpa: 1.Raonuithe Cairbre 2.Baile Mhistéala
Nuachleas: 1.Mainistir na Corann/Peil na mBan 2.Ros ó gCairbre/Peil na mBan
Rince Seit: 1.Cois Céim 2.Fánaithe na Claise
Tráth na gCeist: 1.Cathrach 2. Áth Fhada
Club is Fearr/Scór na bPáistí 2012 / Roinnte idir: Ruisín agus Béal Guala
Overall/Corn Phádraig Uí Chearbhúil: Bóthar Buí
___________________________________
If your club are organising an event, why not send us the details for publication on this page?
Torthaí — Comórtas Ceannais na hÉireann Tráth na gCeist Boird as Gaeilge Páirc a’ Chrócaigh — Lá ‘le Pádraig
1. An Ráth Mhór / Ciarraí / Mumha
2. Barr na Cúile / Liatroim / Connacht
3. Sráid a’ Mhuilinn / Corcaigh / Mumha
3. Corr na Féinne / Cabhán / Ulaidh
Ghlac na fóirne seo a leanas páirt chomh maith:
An Féar Bán / Uíbh Fhailí / Laighean
Clann na nGael / Ros Comáin / Connacht
Breadach / Dún / Ulaidh
Naomh Seosamh / Iarmhí / Laighean
___________________________________
Comórtaisí Ceannais Scór Sinsir na Mumhan
Satharn 31ú Márta 2012 (31/3/12)
Teampall Mór, Co. Thiobraid Árann — 6.00 i.n.
Gach dea-ghuí chuig Fóirne Chorcaí:
Amhránaíocht Aonair: Carraig Uí Leighin / Aisling Uí Ailín
Ceol Uirlise: Cilliath
Aithrisoireacht: Naomh Eoin / Seán Ó Súilleabháin
Bailéad Ghrúpa: Inis Cártha
Tráth na gCeist: Sráid a’ Mhuilinn
Nuachleas: Sráid a’ Mhuilinn
Go néirí go geal libh!
___________________________________
Comórtaisí Ceannais Scór Sinsir na hÉireann
Satharn 21ú Aibreán 2012 (21/4/12)
Cill Áirne, Co. Chiarraí — 3.00 i.n.
___________________________________
Dialann 21ú — 31ú Márta 2012
Céadaoin 21ú: Seimineár — Club Cathaoirligh / Rúnaithe Chorcaí
Óstán Moran Silver Springs, Corcaigh
Ag tosú ag a 7.30 i.n.
Aoine 23ú: Cúrsa Eitic — Club Áras, Eochaill — 7.30 i.n.
Domhnach 25ú: Comórtaisí Ceannais Chorcaí Scór na bPáistí
Éire Óg / Na hUaimheanna — 2.30 i.n.
Luan 26ú: Ciorcal Comhrá Eochaille — Brú na Sí — 7.30 i.n.
Máirt 27ú: Cruinniú — Coiste Chontae Chorcaí — 8.30 i.n.
Déardaoin 29ú: Tionscnamh Shóisialta Eochaille
Turas / Páirc a’ Chrócaigh
Satharn 31ú: Comórtaisí Ceannais Scór Sinsir na Mumhan
Teampall Mór, Co. Thiobraid Árann — 6.00 i.n.
___________________________________
Scór Sinsir
Comórtaisí Ceannais na Mumhan
Satharn 31ú Márta (31/3/12)
An Teampall Mór, Co. Thiobraid Árann
ag tosú ar a 6.00 i.n.
Comórtaisí Ceannais na hÉireann
Satharn 21ú Aibreán (21/4/12)
Cill Áirne, Co. Chiarraí
Ag tosú ar a 3.00 i.n.
___________________________________
Scór na bPáistí/Corcaigh
Comórtaisí Ceannais an Chontae
Domhnach 25ú Márta (25/3/12)
Éire Óg/Na hUaimheanna
Ag tosú ar a 2.30 i.n.
_____________________________________________________________________
Torthaí — Scór na bPáistí / Corcaigh
(2) Comórtaisí Leath-Cheannais an Chontae
Domhnach 11ú Márta (11/3/12)
Sráid a’ Mhuilinn
Rince Fóirne: Bóthar Buí Raonuithe Cairbre
Rince Aonair: Clann na nGael/Aindréas Ó Coileáin Drom Tairbh/Edel Ní Chaoimh
Amhránaíocht Aonair: Ceann Tuirc/Muireann Ní Bheacháin Baile Nóra/Laura Ní Chathail
Ceol Uirlise: Cnoc an Teampaill S.N. Naomh Caitríona-Baile an Easpaig
Ceol Uirlise Aonair: Cnoc an Chláraigh/Conchúr Ó Dálaigh Gaelscoil na Duglaise/Cillian Ó Deasúnaigh
Aithriseoireacht: Rath Dubh/Lúcás Breathnach Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa-Baile Féitheán/Eoghan Mac Cárthaigh
Bailéad Ghrúpa: Raonuithe Cairbre Baile Nóra
Nuachleas: Ros ó gCairbre-Peil na mBan Bóthar Buí
Rince Seit: Ruisín Cois Céim
Tráth na gCeist: Ruisín Caheragh
Tá na fóirne thuas ag dul ar aghaidh chuig:
Comórtaisí Ceannais an Chontae
Domhnach 25ú Márta 925/3/12)
Éire Óg/Na hUaimheanna — 2.30 i.n.
_____________________________________________________________________
Torthaí — Scór Sinsir na Mumhan
(1) Comórtaisí Leath-Cheannais
Satharn 10ú Márta (10/3/12)
Tulach an Iarainn, Co. Phort Láirge
Rince Fóirne: Sráidbhaile/Port Láirge Caisleán Nua/Tiobraid Árann
Amhránaíocht Aonair: Maigh Chairce-An Bhuiríos/Tiobraid Árann-Pádraig Ó Duibhir Carraig Uí Leighin/Corcaigh-Aisling Uí Ailín
Ceol Uirlise: Cilliath/Corcaigh Na Seamróga/Port Láirge
Aithriseoireacht: S.C.Ó Breacáin/Tiobraid Árann-Nollaig Seoigh Naomh Eoin/Corcaigh-Seán Ó Súilleabháin
Bailéad Ghrúpa: Port Nua/Tiobraid Árann Inis Cártha/Corcaigh
Tráth na gCeist: Sráid a’ Mhuilinn/Corcaigh Luachma-Caisleán Laighnigh/Tiobraid Árann
Nuachleas: Buiríos Ó Luigheach/Tiobraid Árann Sráid a’ Mhuilinn/Corcaigh
Rince Seit: Buiríos Uí Luigheach/Tiobraid Árann Sliabh gCua/Port Láirge
(2) Comórtaisí Leath-Cheannais na Mumhan
Domhnach 11ú Márta (11/3/12)
Eas Géitine, Co. Luimnigh
Rince Fóirne: Tobar Phádraig/Luimneach An Spá/Ciarraí
Amhránaíocht Aonair: Cnoc na hEaglaise/Ciarraí-Pádraig Breathnach An tAthair Uí Chathasaigh/Luimneach-Eibhlín Ní Bhruadair
Ceol Uirlise: Gleann Fleisce/Ciarraí
Aithriseoireacht: Abhaistín de Staic/Ciarraí-Brian Caball Gaeil na Sionainne/Clár-Pól Ó Faoláin
Bailéad Ghrúpa: An Fosadh/Ciarraí Pailís Ghréine/Luimneach
Tráth na gCeist: Móin a’ Lín/Luimneach An Ráth Mhór/Ciarraí
Nuachleas: Cill Mhaoile/Ciarraí Droichead Abhann Ó gCearnaigh/Clár
Rince Seit: Gleann Fleisce/Ciarraí Lios Uí Chathasaigh/Clár
Tá na fóirne thuas ag dul ar aghaidh chuig:
Comórtaisí Ceannais na Mumhan
Satharn 31ú Márta (31/3/12)
Teampall Mór, Co Thiobraid Árann — 6.00 i.n.
_____________________________________________________________________
Tráth na gCeist Boird as Gaeilge — Comórtas Ceannais na hÉireann
Lá ‘le Pádraig — Páirc a’ Chrócaigh — ar maidin
Corcaigh Abú! — SRÁID A’ MHUILINN ABÚ!
Gach dea-ghuí, a chairde!
Diarmuid Ó Dubhda/Seán Ó Toráin/Pádraig Ó Síocháin/Liam Ó Floinn
GO NÉIRÍ LIBH!
_____________________________________________________________________
Scór na bPáistí Chorcaí
Comórtaisí Ceannais an Chontae
Domhnach 25ú Márta (25/3/12)
Éire Óg/Na hUaimheanna — 2.30 i.n.
_____________________________________________________________________
Scór Sinsir — Socraithe — Dátaí
Comórtaisí Leath-Cheannais na Mumhan
(2) Domhnach 11ú Márta (11/3/12) (Clár/Ciarraí/Luimneach) Eas Géitine, Co. Luimnigh — 2.30 i.n.
Comórtaisí Ceannais na Mumhan
Satharn 31ú Márta (31/3/12) Teampall Mór, Co. Thiobraid Árann — 6.00 i.n.
Comórtaisí Ceannais na hÉireann Satharn 21ú Aibreán (21/4/12) — Cill Áirne
_____________________________________________________________________
Torthaí — Comórtas Ceannais na Mumhan
Tráth na gCeist Boird as Gaeilge
Céadaoin 7ú Márta 2012 — Magh Ealla
1. An Ráth Mhór / Ciarraí
2. Sráid a’ Mhuilinn / Corcaigh
Ghlac na fóirne seo a leanas páirt chomh maith:
Na Piarsaigh agus Átháin as Luimneach
Cnoc na hEaglaise / Ciarraí
Cuilinn Uí Chaoimh / Corcaigh
An Chreatalach / Clár.
Beidh An Ráth Mhór agus Sráid a’ Mhuilinn ag dul ar aghaidh chuig:
Comórtas Ceannais na hÉireann — Lá ‘le Pádraig — Páirc a’ Chrócaigh
_____________________________________________________________________
Torthaí — Scór na bPáistí Chorcaí
(1) Comórtaisí Leath-Cheannais an Chontae
Domhnach 4ú Márta (4/3/12) — Cnocán na Biolraí
Rince Fóirne: Na Sairséalaigh Carraig Uí Leighin
Rince Aonair: Sliabh Rua/Niamh Ní Mhurchú Cóbh/Aisling Breathnach
Amhránaíocht Aonair: Na Boinn/Cáit Ní Icí Cionn tSáile-S.N.Cóbh an tSamhraidh/Saoirse Ní Ghrifín
Ceol Uirlise: Carraig na bhFear Fánaithe na Cuirseacha-S.N.Béal Átha an Spidéil
Ceol Uirlise Aonair: Áth Fhada/Cristín Nic Giolla Rua Sliabh Rua/Brian Ó Deasúnaigh
Aithriseoireacht: S.N.Cnoc an Bhile-Fánaithe na Claise/Roisín Ní Dhonnabháin Gleann a’ Phréacháin/Evan Ó Loingsigh
Bailéad Ghrúpa: Baile Mhistéala Carraig Uí Leighin
Nuachleas: Mainistir na Corann-Peil na mBan Cill Dairbhre
Rince Seit: Fánaithe na Claise S.N. Bhaile Gabhann
Tráth na gCeist: Cill na Mullach Áth Fhada
Tá na fóirne thuas ag dul ar aghaidh chuig:
Comórtaisí Ceannais Chorcaí
Domhnach 25ú Márta (25/3/12)
Éire Óg/Na hUaimheanna — 2.30 i.n.
_____________________________________________________________________
Dialann 4ú – 17ú Márta 2012
Domhnach 4ú: (1) Comórtaisí Leath-Cheannais Chorcaí — Scór na bPáistí
(Abhainn Dubh/Carraig Dhonn/Uí Mac Coille)
Cnocán na Biolraí — 2.30 i.n.
Luan 5ú: Seoladh Oifigiúil Seachtain na Gaeilge/Eochaill/Corcaigh
Brú na Sí / Club Áras Comhaltas — 8.00 i.n.
Aoi Speisialta: Eoin Ó Siochrú
Ciorcal Comhrá Eochaille/Corcaigh — Brú na Sí — 7.30 – 8.30
Máirt 6ú: Coiste Bainistí/Airgeadas — Páirc Uí Chaoimh — 7.00 i.n.
Céadaoin 7ú: Comórtas Ceannais na Mumhan
Tráth na gCeist Boird as Gaeilge
”The Arches”, Magh Ealla — 8.00 i.n.
Ciorcal Comhrá/Guileen Arms, Gaibhlín/Corcaigh — 8.30 i.n.
Satharn 10ú: Seimineár Cultúr/Gaeilge d’OifigighCultúr/Gaeilge
Clubanna Chorcaí
Óstán Páirce Bhaile a’ Róistigh — 9.45 r.n.
”Oíche an Uachtaráin” — Club Áras, Eochaill/Corcaigh — 7.30 i.n.
Aoi-Chainteoirí: Páraic Ó Dufaigh. Proinnsias Ó Murchú,
Siobhán Ní Fhloinn
Fáilte roimh chách!
(1) Comórtaisí Leath-Cheannais na Mumhan — Scór Sinsir (Corcaigh/Tiobraid Árann/Port Láirge)
Tulach an Iarainn, Co. Phort Láirge — 7.00 i.n.
Domhnach 11ú: (2) Comórtaisí Leath-Cheannais Chorcaí — Scór na bPáistí
(Dú Ealla/Cairbre/Múscrai/Seandún)
Sráid a’ Mhuilinn — 2.00 i.n.
(2) Comórtaisí Leath-Cheannais na Mumhan — Scór Sinsir (Ciarraí/Clár/Luimneach)
Eas Géitine, Co. Luimnigh — 2.30 i.n.
Máirt 13ú: Coiste Chontae — Páirc Uí Chaoimh — 8.30 i.n.
Lá ‘le Pádraig: Comórtas Ceannais na hÉireann
Tráth na gCeist Boird as Gaeilge
Páirc a’ Chrócaigh — 10.00 r.n.
_____________________________________________________________________
Torthaí — Comórtas Ceannais Chorcaí —Tráth na gCeist Boird as Gaeilge Céadaoin 29ú Feabhra 2012 — Club Áras/Baile an Easpaig
1. Sráid a’ Mhuilinn
2. An Druipseach
3. Cuilinn Uí Chaoimh
Beidh na fóirne thuas ag dul ar aghaidh chuig:
Comórtas Ceannais na Mumhan
Céadaoin 7ú Márta (7/3/12)
”The Arches”, Magh Ealla — 8.00 i.n.
Ghlac na fóirne seo a leanas páirt chomh maith ach ní raibh an tádh leo:
Mainistir Bán
Fánaithe an Ghleanna
Cill Mhuire
Teampall Geal
Fánaithe na Bríde
Baile Uí Ghiblín
Fánaithe na Claise
Máistir na gCeist: Liam Mac a’ Mhaoir
_____________________________________________________________________
Torthaí — Comórtaisí Ceannais Scór na bPáistí Uí Mac Coille/Corcaigh
Domhnach 26ú Feabhra 2012 — Cnocán na Biolraí
Rince Fóirne: 1. Na Sairséalaigh (Corn-Micheál Ó Foghlú) 2. Carraig na bhFear-Iomáint
Rince Aonair: 1. Cóbh-Peil/Aisling Breathnach 2. Lios gCúl/Alan Ó Faoláin
Amhránaíocht Aonair: 1. Naomh Caitríonaigh-Peil/Aindréas Ó Laochdha *2. Gleann a’ Phréacháin/Méabh Ní Shuíocháin *2. Naomh Caitríonaigh-Iomáint/Anna Nic Cárthaigh
Ceol Uirlise: 1. Carraig na bhFear-Iomáint 2. Cóbh-Iomáint
Ceol Uirlise Aonair: 1.Áth Fhada-Iomáint/Cristín Nic Giolla Rua 2.Cóbh-Peil/Jamie Mac Domhnaill
Nuachleas: 1.Mainistir na Corann-Peil na mBan 2. Naomh Caitrionaigh-Iomáint
Bailéad Ghrúpa: 1.Carraig na bhFear-Iomáint 2.Áth Fhada-Peil na mBan
Aithriseoireacht: 1. Gleann a’ Phréacháin/Evan Ó Loingsigh 2.Lios gCúl/Laura Ní Fhaoláin
Rince Seit: 1.Cnocán na Biolraí (Corn-May Cahill) 2. Gleann a’ Phréacháin
Tráth na gCeist: 1. Áth Fhada-Peil 2. Carraig na bhFear-Iomáint
Corn Uí Chathasaigh/Ó Buachalla (Club Is Fearr): Carraig na bhFear-Iomáint
Beidh na Buaiteoirí ag dul ar aghaidh chuig:
(1) Comórtaisí Leath-Cheannais Chorcaí — (Abhainn Dubh/Carraig Dhonn/Uí Mac Coille)
Domhnach 4ú Márta (4/3/12) — Cnocán na Biolraí — 2.30 i.n.
_____________________________________________________________________
Torthaí — Comórtaisí Ceannais Chorcaí — Scór Sinsir Satharn 25ú Feabhra (25/2/12) — Éire Óg/Na hUaimheanna
Rince Fóirne: 1. Áth Trasna 2. Inis Cártha
Amhránaíocht Aonair: 1. Carraig Uí Leighin/Aisling Uí Ailín 2. Áth Trasna/Sinéad Ní Ghuiní
Ceol Uirlise: 1. Cilliath 2. Cill Seannaigh
Aithriseoireacht: 1. Naomh Eoin/Seán Ó Súilleabháin 2. Mainistir Bán/Pádraig Ó Briain
Bailéad Ghrúpa: 1. Inis Cártha 2. Carraig Uí Leighin
Tráth na gCeist: 1.Sráid a’ Mhuilinn 2. An Druipseach
Nuachleas: 1.Sráid a’ Mhuilinn 2.Mainistir Bán
Rince Seit: 1. An Druipseach 2. Naomh Colm
Club Is Fearr/Scór Sinsir: Áth Trasna
Buaiteoirí ag dul ar aghaidh chuig:
Comórtaisí Leath-Cheannais na Mumhan
Satharn 10ú Márta (10/3/12) — (Corcaigh/Tiobraid Árann/Port Láirge) Tulach an Iarainn, Co. Phort Láirge — 7.00 i.n.
_____________________________________________________________________
Torthaí — Scór na nÓg 2012
Satharn 18ú Feabhra 918/2/12)
Caisleán a’ Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
Rince Fóirne: Craobh Chomhartha/Luimneach
Amhránaíocht Aonair: Kelly Ní Riain-Athán/Luimneach
Ceol Uirlise: Baile Uí Dhonnchú/Ciarraí
Aithriseoireacht: Roisín Ní Bhrádaigh-Naomh Pádraig/BailePhámar/Baile Átha Cliath
Bailéad Ghrúpa: An Féar Bán-Lios Dearg/Uíbh Fhailí
Tráth na gCeist: Baile Uí Chomail/Iarmhí
Nuachleas: Emméid-Carn an Bhua/Cill Mhantáin
Rince Seit: Bóthar Buí/Corcaigh
_____________________________________________________________________
Comórtas Ceannais an Chontae/Corcaigh — Tráth na gCeist Boird as Gaeilge Céadaoin 29ú Feabhra (29/2/12) — Club Áras/Baile an Easpaig — 8.15 i.n.
Táille Iontrála €20 an fhoireann.Ceathrar (4) ar fhoireann.
Tá cead ag club níos mó ná foireann amháin a chur isteach.
Beidh trí (3) fhoireann ag dul ar aghaidh chuig Comórtas Ceannais na Mumhan.
_____________________________________________________________________
Comórtaisí Ceathrú-Ceannais Uí Mac Coille — Scór na bPáistí
(3) Satharn 11ú Feabhra (11/2/12) — Lios gCúl
Rince Fóirne:             Carraig na bhFear-Iomáint
Sairséalaigh-Iomáint
Rince Aonair:             S.N.Baile an Churraigh/Roisín Nic Shuibhne
Naomh Caitríonaigh/Anna Nic Cárthaigh
Amhránaíocht Aonair:  Fánaithe na Bríde-Iomáint/Emma Nic Collcoille
Naomh Caitríonaigh-Iomáint/Anna Nic Cárthaigh
Ceol Uirlise:               Carraig a bhFear-Iomáint
Áth Fhada-Peil
Ceol Uirlise Aonair:     S.N.Baile an Churraigh/Julie Ann de Staic
Naomh Caitríonaigh-Iomáint/Séamas Mac Fhlannachadha
Nuachleas:                Fánaithe na Bríde-Iomáint
Naomh Caitríonaigh-Iomáint
Carraig na bhFear-Iomáint
Bailéad Ghrúpa:         Carraig Thuathail-Camógaíocht
Carraig na bhFear-Iomáint
Aithriseoireacht:         Naomh Caitríonaigh-Iomáint/Laura Nic Aodha
Carraig Thuathail-Camógaíocht/Rebecca Ní Chrábhagáin
Rince Seit:                 Carraig na bhFear-Iomáint
Tráth na gCeist:          Áth Fhada-Peil
Sairséalaigh-Iomáint
(4) Domhnach 12ú Feabhra (12/2/12) — Lios gCúl
Rince Fóirne:                      Gleann a’ Phréacháin
Cnocán na Biolraí
Rince Aonair:                      Naomh Caitríonaigh-Camógaíocht/Cáit
Fickweiler
Gaelscoil Choráin-Iomáint/Shauna Ní Thuathaigh
Amhránaíocht Aonair:          Gaelscoil Choráin-Peil/Marcia Ní Mhóinséil
Gleann a’ Phréacháin/Méabh Ní Shíocháin
Ceol Uirlise:                        Carraig na bhFear-Peil
Ceol Uirlise Aonair:              Áth Fhada-Peil na mBan/Michelle de Stafort
Nuachleas:                          Naomh Caitríonaigh-Camógaíocht
Carraig na bhFear-Peil
Fánaithe na Bríde-Camógaíocht
Bailéad Ghrúpa:                   Áth Fhada-Peil na mBan
Naomh Caitríonaigh-Camógaíocht
Aithriseoireacht:                   Gleann a’ Phréacháin/Evan Ó Loingsigh
Gaelscoil Choráin-Peil/Kellie Ní Shuan
Rince Seit:                          Cnocán na Biolraí
Áth Fhada-Peil na mBan
Gleann a’ Phréacháin
Tráth na gCeist:                   Naomh Caitríonaigh-Camógaíocht
Carraig na bhFear-Peil
____________________________________________________________________________
Cruinniú — Coiste Cultúrtha Chorcaí
Máirt 21ú Feabhra (21/2/12) — Páirc Uí Rinn — 8.00
Tábhachtach go mbeidh gach éinne ann
Clár/Agenda: 1.Finalise Seimineár
2. Check Liostaí of Club Cultural Oifigigh by Division
____________________________________________________________________________
Comórtaisí Leath-Cheannais Chorcaí — Scór Sinsir
(1) Domhnach 5ú Feabhra (3/2/12) — Lios gCúl
Amhránaíocht Aonair:           Cóbh/Abby Ní Loingsigh
Carraig Uí Leighin/Aisling Ní Ailín
Ceol Uirlise:                         Cilliath
Cill Seannaigh
Aithriseoireacht:                   Mainistir Bán/Pádraig Ó Briain
Cill Seannaigh/Tadhg Ó Cathasaigh
Bailéad Ghrúpa:                   Athair Uí Néill
Carraig Uí Leighin
Tráth na gCeist:                   Gleann a’ Phréacháin
Mainistir Bán
Nuachleas:                          Fánaithe na Bríde
Mainistir Bán
Rince Seit:                          Carraig Uí Leighin
(2) Domhnach 12ú Feabhra (12/2/112) — Áth a’ Chóiste
Rince Foirne:                        Inis Cártha
Áth Trasna
Amhránaíocht Aonair:            An Druipseach/Diarmuid Ó Ríordáin
Áth Trasna/Sinéad Ní Ghuiní
Ceol Uirlise:                         Áth Trasna
Cnoc an Teampaill
Aithriseoireacht:                   Áth Trasna/Eimear Ní Ghuiní
Naomh Eoin/Seán Ó Súilleabháin
Bailéad Ghrúpa:                   Sráid a’ Mhuilinn
Inis Cártha
Tráth na gCeist:                   Sráid a’ Mhuilinn
An Druipseach
Nuachleas:                          An Domhnach Mór
Naomh Eoin
Sráid a’ Mhuilinn
Rince Seit:                          Bóthar Buí
An Druipseach
Naomh Colm
Naomh Eoin
____________________________________________________________________________
Comórtaisí Ceannais Chorcaí — Scór Sinsir Satharn 25ú Feabhra (25/2/12) Éire Óg/Na hUaimheanna  —  7.00 i.n.
Dialann Cultúrtha 11ú — 29ú Feabhra 2012
Satharn 11ú: (3) Comórtaisí Ceathrú-Ceannais Uí Mac Coille–Scór na bPáistí
Lios gCúl — 6.00
Domhnach 12ú: (4) Comórtaisí Ceathrú-Ceannais Uí Mac Coille–Scór na bPáistí
Lios gCúl — 2.30
(2) Comórtaisí Leath-Cheannais Chorcaí — Scór Sinsir
(Múscraí/Dú Ealla/Cairbre) — Áth a’
Chóiste — 7.30
Cruinniú Choiste Scór Chorcaí—Áth a’
Chóiste — 10.30
Luan 13ú: Ciorcal Comhrá Eochaille — Club Áras — 7.30
Máirt 14ú: Coiste Chontae Chorcaí — 8.30
Satharn 18ú: Comórtaisí Ceannais na hÉireann — Scór na nÓg
Caisleán a’ Bharraigh, Co. Mhaigh Eo — 3.00
(1) Comórtaisí Leath-Cheannais Uí Mac Coille — Scór na bPáistí
Cnocán na Biolraí — 6.00
Domhnach19ú: (2) Comórtaisí Leath-Cheannais Uí Mac Coille — Scór na bPáistí
Cnocán na Biolraí — 2.30
Luan 20ú: Coiste Náisiúnta na Gaeilge — Páirc a’ Chrócaigh
Ciorcal Comhrá Eochaille — Club Áras — 7.30
Máirt 21ú: Coiste Cultúrtha Chorcaí — Páirc Uí Rinn — 8.00
Céadaoin 22ú: Ciorcal Comhrá /Guileen Arms, An Gaibhlín — 8.30
Déardaoin 23ú Bronnadh/Réalta Spóirt Gleann Maghair
Óstán Vienna Woods — 7.30
Satharn 25ú: Comórtaisí Ceannais Chorcaí — Scór Sinsir
Éire Óg/Na hUaimheanna — 7.00
Domhnach 26ú: Comórtaisí Ceannais Chorcaí — Scór na bPáistí
Cnocán na Biolraí — 2.30
Luan 27ú: Coiste Cultúrtha na Mumhan — Luimneach — 7.00
Ciorcal Comhrá Eochaille — Club Áras — 7.30
Máirt 28ú: Coiste Chontae Chorcaí — Páirc Uí Chaoimh — 8.30
Céadaoin 29ú: Comórtas Ceannais Chorcaí–Tráth na gCeist Boird as Gaeilge
Baile an Easpaig — 8.15
Comórtaisí Ceannais na hÉireann —Scór na nÓg
Satharn 18ú Feabhra(18/2/12)
Caisleán a’ Bharraigh, Co. Mhaigh Eo — 3.00 i.n.
Gach dea-ghuí chuig Fóirne na Mumhan ach go háirithe Fóirne Chorcaí:
Uíbh Laoghaire/Treasa Ní Chróinín — Aithriseoireacht
Raonuithe Cairbre — Nuachleas
Bóthar Buí — Tráth na gCeist + Rince Seit
Go néirí libh!
____________________________________________________________________________
Seimineár — Cork Club Cultural Officers
Satharn 10ú Márta (10/3/12)
Óstán Rochestown Park
9.45 r.n. — 1.00 i.n.
Clár/Agenda: Role of Club Cultural Officer
_______________________________________________________________________
Comórtas Ceannais Chorcaí —Tráth na gCeist Boird as Gaeilge
Céadaoin 29ú Feabhra (29/2/12)
Club Áras/Baile an Easpaig — 8.15 i.n.
__________________________________________________________________________
Comórtaisí Ceannais Chorcaí
(1) Scór Sinsir — Satharn 25ú Feabhra (25/2/12) — Éire Óg
(2) Scór na bPáistí — Domhnach 25ú Márta (25/3/12) — Éire Óg
__________________________________________________________________
*Scór Sinsir Chorcaí*
*(2) Comórtaisí Leath-Cheannais an Chontae* Domhnach 12ú Feabhra (12/2/12) — Áth a’ Chóiste — 7.30 i.n.
( Múscraí/Dú Ealla/Cairbre)
*Comórtaisí Ceannais Chorcaí*
Satharn 25ú Feabhra (25/2/12) — Éire Óg/Na hUaimheanna — 7.00 i.n.
________________________________________________________________________
*Scór na bPáistí Chorcaí — Comórtaisí Leath-Cheannais an Chontae*
**
(1) Domhnach 4ú Márta (4/3/12) — Cnocán na Biolraí — 2.30 i.n.
(Abhainn Dubh/Carraig Dhonn/Uí Mac Coille)
(2) Domhnach 11ú Márta (11/3/12) — Sráid a’ Mhuilinn — 2.00 i.n.
(Dú Ealla/Cairbre/Muscraí/Seandún)
*Comórtaisí Ceannais Chorcaí — Domhnach 25ú Márta (25/3/12) —Éire Óg/Na hUaimheanna — 2.30 i.n.* ______________________________________________________________________________________________________________
*Tráth na gCeist Boird as Gaeilge*
*Comórtas Ceannais Chorcaí — Céadaoin 29ú Feabhra (29/2/12) — Club Áras/Baile an Easpaig — 8.15 i.n.*
**
*Comórtas Ceannais na Mumhan — Céadaoin 7ú Márta (7/3/12) — ”The Arches”, Magh Ealla — 8.00 i.n.*
**
*Comórtas Ceannais na hÉireann — Lá ‘le Pádraig — Páirc a’ Chrócaigh
— 10.30 r.n.*
____________________________________________________________________________________________________
*Seimineár — Oifigigh Cultúr/Gaeilge an Chlub (Club Cultural Officers)*
*Satharn 10ú Márta (10/3/12) — Óstán Rochestown Park — 9.45 r.n.—1.00
i.n.*
**
*Agenda: Role of Club Cultural Officer*
*
____________________________________________________________________________________________________
Torthaí — Comórtaisí Ceathrú-Ceannais Scór na bPáistí — Uí Mac Coille/Corcaigh
(1) Aoine 3ú Feabhra (3/2/12) — Lios gCúl
Rince Aonair: 1. DúnGuairne/Ciara Buckner 2. Lios gCúl/Alan Ó Faoláin
Amhránaíocht Aonair: 1.Mainistir na Corann-Iomáint/Saoirse Ní Dhrisceoil 2.Dún Guairne/Megan Ní Chaoimh
Ceol Uirlise: 1. Cóbh-Iomáint 2. Athair Uí Néill
Ceol Uirlise Aonair: 1.Cóbh-Iomáint/Seán Damery
Bailéad Ghrúpa: 1. Dún Guairne-Camógaíocht 2. Mainistir na Corann-Iomáint
Aithriseoireacht: 1. Athair Uí Néill/Ciara Ní Mhaoilgheiric 2. Lios gCúl/Laura Ní Fhaoláin
Tráth na gCeist: 1. Athair Uí Néill 2. Dún Guairne-Camógaíocht 3. Mainistir na Corann-Iomáint
(2) Domhnach 5ú Feabhra (5/2/12) — Lios gCúl
Rince Aonair: 1.Cóbh-Peil/Aisling Breathnach 2.Áth Fhada-Iomáint/Méabh Ní Mhaoildeirg
Rince Fóirne: 1. Naomh Caitríonaigh-Peil
Amhránaíocht Aonair: 1. Naomh Caitríonaigh-Peil/Aindréas Ó Laochdha 2. Áth Fhada-Iomáint/Roisín Ní Cheallacháin
Ceol Uirlise: 1. Áth Fhada-Iomáint 2. Mainistir na Corann-Peil na mBan
Ceol Uirlise Aonair: 1. Cóbh-Peil/Jamie Mac Domhnaill 2. Áth Fhada-Iomáint/Cristín Nic Giolla Rua
Nuachleas: 1. Áth Fhada-Iomáint 2. Mainistir na Corann-Peil na mBan
Bailéad Ghrúpa: 1.Áth Fhada-Iomáint 2. Mainistir na Corann-Peil na mBan
Aithriseoireacht: 1. Áth Fhada-Iomaint/Sorcha Breathnach 2. Mainistir na Corann-Peil na mBan/Ciara Ní Mhuiríosáin
Tráth na gCeist: 1.Áth Fhada-Iomáint 2. Naomh Caitríonaigh-Peil
Comórtaisí Ceathrú-Ceannais Eile
(3) Satharn 11ú Feabhra (11/2/12) — Lios gCúl — 6.00 i.n.
(4) Domhnach 12ú Feabhra (12/2/12) — Lios gCúl — 2.30 i.n.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Comórtaisí Leath-Cheannais Chorcaí — Scór Sinsir
(1) Domhnach 5ú Feabhra (5/2/12) — Lios gCúl — 7.30 i.n.
(Uí Mac Coille/Abhainn Dubh/Carraig Dhonn/Seandún)
(2) Domhnach 12ú Feabhra (12/2/12) — Áth a’ Chóiste — 7.30 i.n.
(Múscraí/Dú Ealla/Cairbre)
___________________________________________________________________
Torthaí — Comórtaisí Ceannais na Mumhan — Scór na nÓg Domhnach 29ú Eanáir (29/1/12) — Ceapach Choinn, Co. Phort Láirge
Rince Fóirne:                  Craobh Chomhartha/Luimneach
Amhránaíocht Aonair:      Athán-Kelly Ní Riain/Luimneach
Ceol Uirlise:                    Baile Uí Dhonnchú/Ciarraí
Aithriseoireacht:              Uíbh Laoghaire-Treasa Ní Chróinín/Corcaigh
Bailéad Ghrúpa:              An Teampall Uachtarach-An Drom Bán/Tiobraid Árann
Tráth na gCeist:              Bóthar Buí/Corcaigh
Nuachleas:                     Raonuithe Cairbre/Corcaigh
Rince Seit:                     Bóthar Buí/Corcaigh
Comórtaisí Ceannais na hÉireann — Scór na nÓg Satharn 18ú Feabhra (18/2/12) Caisleán a’ Bharraigh, Co. Mhaigh Eo — 3.00 i.n.
___________________________________________________________________
Dialann na Seachtaine — 30/1/12 —– 5/2/12
Luan 30ú:           Ciorcal Comhrá Eochaille/Corcaigh — Club Áras — (7– 8.30)
Máirt 31ú:           Cruinniú Choiste Chontae/Corcaigh
Cruinniú — Coiste Cuimsithe agus Imeascaithe Chorcaí (Inclusion/Integration) — ANOIS — 3Ú Feabhra (3/2/12) — Corcaigh — 12.30
Satharn 4ú:        Comórtaisí Leath-Cheannais Chorcaí/Scór Sinsir
(Múscraí/Dú Ealla/Cairbre) — Áth a’ Chóiste — 7.30 i.n.
Domhnach 5ú:    Comórtaisí Leath-CheannaisChorcaí/Scór Sinsir
(Uí Mac Coille/Abhainn Dubh/Carraig Dhonn/Seandún)
Lios gCúl — 7.30 i.n.
___________________________________________________________________
Comórtaisí Ceannais Scór na nÓg na Mumhan
Domhnach 29ú Eanáir (29/1/12)
Ceapach Choinn, Co. Phort Láirge — 2.30 i.n.
Clubanna/Contaethe a bheidh ag glacadh páirte:
Corcaigh
Carraig Uí Leighin: Rince Fóirne
Uíbh Laoghaire/Treasa Ní Chróinín: Amhránaíocht Aonair/Aithriseoireacht
Raonuithe Cairbre: Nuachleas
Bóthar Buí: Ceol Uirlise/Bailéad Ghrúpa/Tráth na gCeist/Rince Seit
Tiobraid Árann
S.C. Ó Breacáin: Rince Fóirne/Rince Seit
Drom agus Inse/Aisling Ní Sheanacháin: Amhránaíocht Aonair
Port Nua: Ceol Uirlise
Buiríos ó Luigheach/Orla Ní Riain: Aithriseoireacht
An Teampall Uachtarach: Bailéad Ghrúpa
Luachma/Caisleán Laighnigh: Tráth na gCeist
Teampall Doire: Nuachleas
Luimneach
Craobh Chomhartha: Rince Fóirne
Athán/Kelly Ní Riain: Amhránaíocht Aonair
An Bhánóg/Gráinne Nic Giobúin: Aithriseoireacht/Ceol Uirlise
Na Piarsaigh: Tráth na gCeist
Ciarraí
Gleann Fleisce: Rince Fóirne/Bailéad Ghrúpa
Baile Mhic Eileagóid/Orla NÍ Chatháin: Amhránaíocht Aonair
Baile Uí Dhonnchú: Ceol Uirlise
Naomh Seanán: Nuachleas
An Rinn Ard: Rince Seit
An Clár
Lios Uí Chathasaigh/Ciarán Ó Maolrúnaigh: Aithriseoireacht/Bailéad Ghrúpa
Nuachleas/Rince Seit
Cora Chaitlín: Tráth na gCeist
Comórtaisí Ceannais na hÉireann — Scór na nÓg
Satharn 18ú Feabhra (18/2/12)
Caisleán a’ Bharraigh. Co. Mhaigh Eo — 2.30 i.n.
___________________________________________________________________
Seimineár
Oifigigh Cultúr/Gaeilge Chorcaí/Clubanna
Cork Club Cultural Officers
Satharn 10ú Márta (10/3/12)
Óstán Rochestownpark, Corcaigh
9.00 r.n. — 1.00 i.n.
Agenda: Role of Club Cultural Officer
___________________________________________________________________
Coiste Scór — Uí Mac Coille / Corcaigh — Cruinniú Aoine 27ú Eanáir (27/1/12) Lios gCúl — 7.00 i.n.
___________________________________________________________________
Dialann na Seachtaine: Luan 23ú — Domhnach 29ú Eanáir 2012
Luan 23ú: Cruinniú — Coiste Cultúrtha na Mumhan —
Luimneach — 7.00 i.n.
Aoine 27ú: Comórtaisí Ceannais Scór Sinsir — Ranna Chorcaí
(1) Abhainn Dubh — S.N. Naomh Pádraig (Buachaillí). Magh Ealla — 8.00 i.n.
(2) Carraig Dhonn — Droichead an Mhionnáin — 8.00 i.n.
(3) Dú Ealla — Club Gailf, Ceann Tuirc — 8.30 i.n.
Satharn 28ú: Seimineár/Saotharlann d’Oifigigh Caidreamh Poiblí Chorcaí
Óstán Oriel, Baile an Chollaigh óna 9 go dtí a 1.
Domhnach 29ú: Comórtaisí Ceannais na Mumhan — Scór na nÓg
Ceapach Choinn, Co. Phort Láirge — 2.30 i.n.
Comórtaisí Ceannais Scór Sinsir — Ranna Chorcaí
(4) Múscraí — Éire Óg/Na hUaimheanna — 8.30 i.n.
(5) Uí Mac Coille — Lios gCúl — 7.00 i.n.
___________________________________________________________________
Scór na bPáistí
Comórtaisí Ceannais na Mumhan — Domhnach 29ú Eanáir (29/1/12) Ceapach Choinn, Co. Phort Láirge — 2.30 i.n.
Comórtaisí Ceannais na hÉireann — Satharn 18ú Feabhra (18/2/12) Caisleán a’ Bharraigh, Co. Mhaigh Eo — 3.00 i.n.
___________________________________________________________________
Scór Sinsir Chorcaí
Comórtaisí Ceannais — Ranna
(1) Abhainn Dubh — 27ú Eanáir (27/1/12)
S.N.Naomh Pádraig (Buachaillí), Magh Ealla — 8.00 i.n.
(2) Carraig Dhonn — 27ú Eanáir (27/1/12)— Droichead an Mhionnáin — 8.00 i.n.
(3) Dú Ealla — 27ú Eanáir (27/1/12) — Club Gailf, Ceann Tuirc — 8.30 i.n.
(4) Uí Mac Coille — 29Ú Eanáir (29/1/12) — Lios gCúl — 7.00 i.n
(5) Múscraí — le socrú
(6) Cairbre — le socrú
Comórtaisí Leath-Cheannais an Chontae
(1) Satharn 4ú Feabhra (4/2/12) — Áth a’ Chóiste — 7.30 i.n.
(Múscraí-Dú Ealla-Cairbre)
(2) Domhnach 5ú Feabhra (5/2/12) — Lios gCúl — 7.30 i.n.
(Uí Mac Coille-Abhainn Dubh-Carraig Dhonn-Seandún)
Comórtaisí Ceannais an Chontae Satharn 25ú Feabhra (25/2/12) — Éire Óg / Na hUaimheanna — 7.00 i.n.
————————————————————————————————————————
Scór Sinsir na Mumhan
Comórtaisí Leath-Cheannais
(1) Satharn 10ú Márta (10/3/12) — ( Port Láirge-Corcagh-Tiobraid Árann)
Tulach an Iarainn, Co. Phort Láirge
(2) Domhnach 11ú Márta (11/3/12) — (Luimneach-Clár-Ciarraí)
Eas Géitine, Co. Luimnigh — 3.00 i.n.
Comórtaisí Ceannais — Satharn 31ú Márta (31/3/12)
———————————————————————————————————————-
Comórtaisí Ceannais na hÉireann — Scór Sinsir Satharn 21ú Aibreán (21/4/12) — Cill Áirne — 3.00 i.n.
_____________________________________________________________________
1. Satharn 7ú Eanair (7/1/12) — (Port Láirge/Corcaigh/Tiobraid Árann)
Tulach an Iarainn, Co. Phort Láirge
Rince Fóirne: Carraig Uí Leighin/Corcaigh agus S.C.Ó Breacáin/Tiobraid Árann
Amhránaíocht Aonair: Uíbh Laoghaire/Corcaigh/Treasa Ní Chróinín agus Drom agus Inse/Tiobraid Árann/Aisling Ní Sheanacháin
Ceol Uirlise: Port Nua/Tiobraid Árann agus Bóthar Buí/Corcaigh
Aithriseoireacht: Uíbh Laoghaire/Corcaigh/Treasa Ní Chróinín agus Buiríos Ó Luigheach/Tiobraid Árann/Orla Ní Riain
Bailéad Ghrúpa: Bóthar Buí/Corcaigh agus An Teampall Uachtarach-An Drom Bán/Tiobraid Árann
Tráth na gCeist: Luachma-Caisleán Laighnigh/Tiobraid Árann agus Bóthar Buí/Corcaigh
Nuachleas: Raonuithe Cairbre/Corcaigh agus Teampall Doire/Tiobraid Árann
Rince Seit: Bóthar Buí/Corcaigh agus SC Ó Breacáin/Tiobraid Árann
2. Domhnach 8ú Eanair (8/1/12) — (Luimneach/Clár/Ciarraí)
Eas Géitine, Co. Luimnigh
Rince Fóirne: Craobh Chomhartha/Luimneach agus Gleann Fleisce/Ciarraí
Amhránaíocht Aonair: Baile Mhic Eileagóid/Ciarraí/Orla Ní Chatháin agus Athán/Luimneach/Kelly Ní Riain
Ceol Uirlise: An Bhánóg/Luimneach agus Baile Uí Dhonnchú/Ciarraí
Aithriseoireacht: An Bhánóg/Luimneach/Gráinne Nic Giobúin agus Lios Uí Chathasaigh/Clár/Ciarán Ó Maolruanaidh
Bailéad Ghrúpa: Gleann Fleisce/Ciarraí agus Lios Uí Chathasaigh/Clár
Tráth na gCeist: Cora Chaitlín/Clár agus Na Piarsaigh/Luimneach
Nuachleas: Naomh Seanán/Ciarraí agus Lios Uí Chathasaigh/Clár
Rince Seit: Rinn Ard/Ciarraí agus Lios Uí Chathasaigh/Clár
Comórtaisí Ceannais
Scór na nÓg na Mumhan
Domhnach 29ú Eanair 2012
Ceapach Choinn, Co. Phort Láirge — 2.30 i.n.
__________________________________________________________
Coiste Scór Chorcaí
Cruinniú — Déardaoin 12ú Eanair (12/1/12) Club Áras Na Sairséalaigh/Baile Roisín — 8.30 i.n.
__________________________________________________________
Oifigigh Scór Chorcaí 2011/2012
Uachtarán: Donnacha Ó Drisceoil — Tadhg Mac Cárthaigh
Leas-Uachtaráin: Diarmuid Mac Gabhann — Mainistir Fhear Maí
Breandán de Barra — Mainistir Bán
Barra de Cógáin — Carraig Uí Leighin
Cathaoirleach: Pádraig Ó Maoileoin — Éire Óg
Leas-Chathaoirleach: Pádraig Ó Céilleachair — Baile an Chollaigh
Rúnaí: Máiréad Uí Fhaoláin — Naomh Caitríonaigh
Rúnaí Cúnta: Máire Ní Dhonnabháin — Uíbh Laoghaire
Cisteoir: Antóin Mac Amhlaoibh — Lios Maghair
Caidreamh Poiblí: Seán Ó Tóráin — Sráid a’ Mhuilinn
Forbairt: Donnchadh Ó Liatháin — An Bhlárna
Cláraitheoir: Diarmuid Mac Gabhann — Mainistir Fhear Maí
Teachtaí/Comhairle na Mumhan: Diarmuid Mac Gabhann, Diarmuid Ó Dubhda, Máiréad Uí Fhaoláin (Ionadaí)
__________________________________________________________
Torthaí — Comórtaisí Ceannais Chorcaí — Scór na nÓg Déardaoin 29ú Nollaig (29/12/11) — Éire Óg/Na hUaimheanna
Rince Fóirne: 1. Carraig Uí Leighin; 2. Bóthar Buí
Amhránaíocht Aonair: 1. Uíbh Laoghaire/Treasa Ní Chróinín; 2. Sráid a’ Mhuilinn/Muireann Ní Bhuachalla
Ceol Uirlise: 1. Bóthar Buí; 2. Áth a’ Mhuilinn
Aithriseoireacht: 1. Uíbh Laoghaire/Treasa Ní Chróinín; 2. Fánuithe na hAighlinne/Ciarán Ó Donnabháin
Bailéad Ghrúpa: 1. Bóthar Buí; 2. Sráid a’ Mhuilinn
Tráth na gCeist: 1. Bóthar Buí; 2. Achadh Bolg
Nuachleas: 1. Raonuithe Cairbre; 2. Ros ó gCairbre Peil na mBan
Rince Seit: 1. Bóthar Buí; 2. Cois Céim
Club is Fearr: Bóthar Buí
Téann na buaiteoirí ar aghaidh chuig:
Comórtaisí Leath-Cheannais na Mumhan i dTulach an Iarainn, Co. Phort Láirge ar an Satharn 7ú Eanair (7/1/12) ag a 7.00 i.n.
***************
Comórtas Peile na Gaeilge (Daoine Fásta)
7 an taobh (Painéal Iomlán – 10)
Baile Átha Cliath — Domhnach 18ú Márta 2012
2 fhoireann as gach cúige — trí mheán na Gaeilge
***************
Adult Football Competition through medium of Irish
7’s ( Panel of 10) in Dublin — 18/3/12
2 Teams from each province
***************
Freagraí /Entries roimh 9ú Eanair (9/1/12) chuig:
Corcaigh: Liam Ó Laochdha 086 3658271 irishculturalofficer.cork@gaa.ie
Port Láirge: Tomás Ó Cadhla 087 9064917 irishculturalofficer.waterford@gaa.ie
Tiobraid Árann: Seosaimhín Ní Chathail 086 8212258 s.nichathail@yahoo.co.uk
An Clár: Tomás de Búrca 087 6982210 irishculturalofficer.clare@gaa.ie
Ciarraí: Diarmuid Ó Sé 087 2981865 diarmuidose@hotmail.com
Luimneach: Pádraig Ó Críodáin 087 2311761 padraigocriodain@eircom.net
***************
Cruinniú Cinn Bhliana — Coiste Scór Chorcaí
Céadaoin 23ú Samhain (23/11/11)
Páirc Uí Rinn — 8.00 i.n.
(Coiste Chultúrtha le bheith i láthair le bhur dtoil)
__________________________________________________________
Scór na nÓg na Mumhan
Comórtaisí Leath-Cheannais
(1) Satharn 7ú Eanair (7/1/12) — Tulach an Iarainn, Co. Phort Láirge
7.00 i.n. (Port Láirge, Corcaigh, Tiobraid Árann)
(2) Domhnach 8ú Eanair (8/1/12) — Eas Géitine, Co. Luimnigh
2.30 i.n. (Luimneach, Ciarraí, An Clár)
Comórtaisí Ceannais
Domhnach 29ú Eanair (29/1/12) — Ceapach Choinn, Co. Phort Láirge — 3.00 i.n.
________________________________________________________________________
Scór Sinsir — Comórtaisí Ceannais na hÉireann — Torthaí Satharn 9ú Aibreán 2011 — Cill Áirne
Rince Foirne:                Gleann an Chairthe-Cluainín/Liatroim
Amhránaíocht Aonair:    Achadh na Síleann/Liatroim — Aisling Ní Bhradáin
Ceol Uirlise:                  An Droim Mór/Tír Eoghain
Aithriseoireacht:            Carrickcruppen/Ard Mhacha — Niamh Ní Dhaimhín
Bailéad Ghrúpa:            Coill an Chlochair/Tír Eoghain
Nuachleas:                   Emméid Carn an Bhua/Cill Mhantáin
Tráth na gCeist:            An Ráth Mhór/Ciarraí
Rince Seit:                   Tobar Phádraig/Luimneach
Trath na gCeist Boird as Gaeilge — Torthaí Comórtas Ceannais na hÉireann Lá ‘le Pádraig — Páirc a’ Chrócaigh
1. Móin-a-Lín/Luimneach
2. An Ráth Mhór/Ciarraí
Ghlac na fóirne seo páirt chomh maith:
Connacht: Clár Chlainne Mhuiris/Maigh Eo agus Barr na Cúile/Liatroim
Uladh: Cor na Féinne/Cabhán agus Gaeil Fhánada/Dún na nGall
Laighean: An Féar Bán/Uíbh Fháilí agus Naomh Anna/Baile Átha Cliath
————————————————————————————————————————–
Scór Sinsir — Torthaí — Comórtaisí Ceannais na Mumhan Satharn 19ú Márta — Teampall Mór
Beidh na fóirne seo ag dul ar aghaidh chuig Comórtaisí Ceannais na hÉireann Satharn 9ú Aibreán (9/4/11) — Cill Áirne — 3.00 i.n.
Rince Foirne: Gleann Fleisce-Ciarraí
Amhránaíocht Aonair: Naomh Micheál Faill Mhór-Ciarraí/Áine Ní Shíocháin
Ceol Uirlise: Lios Uí Chathasaigh-Clár
Aithriseoireacht: Fíonach/Cill Míde-Luimneach/Críostóir Ó Ceallaigh
Bailéad Ghrúpa: Pailís Ghréine-Luimneach
Nuachleas: Fíonach/Cill Míde-Luimneach
Tráth na gCeist: An Ráth Mhór-Ciarraí
Rince Seit: Tobar Phádraig-Luimneach
Tráth na gCeist Boird as Gaeilge — Torthaí
Comórtas Ceannais na Mumhan
Déardaoin 10ú Márta (10/3/11)
Beidh na fóirne seo ag dul ar aghaidh chuig
Comórtas Ceannais na hÉireann ar
Lá ‘le Pádraig ag a 10.30 r.n.
i bPáirc a’ Chrócaigh:
1. Móin-a-lín / Luimneach
2. An Ráth Mhór / Ciarraí
Ghlac na fóirne seo a leanas páirt chomh maith:
An Chreatalach / Clár
Sráid a’ Mhuilinn / Corcaigh
Na Sairséalaigh / Corcaigh
Na Piarsaigh / Luimneach
Mainistir Bán / Corcaigh
Cill Mháille / Clár
Gan dabht, beidh lá eile ag an bPaorach.
Scór Sinsir na Mumhan — Torthaí
(2) Comórtaisí Leath-Cheannais
Satharn 5ú Márta (5/3/11) i
i gCeapach Choinn
Beidh na fóirne seo ag dul ar aghaidh chuig
Comórtaisí Ceannais na Mumhan ar an
Satharn 19ú Márta sa Teampall Mór:

Rince Foirne: Sráidbhaile/Port Láirge
Caisleán Nua/Tiobraid Árann

Amhránaíocht Buiríos Ó Luigheach/Tiobraid Árann-Pádraig Ó Dúlainn
Aonair: An Rinn/Port Láirge-Aodán Ó Ceallaigh

Ceol Uirlise: Lios Uí Chathasaigh/Clár
J.K.Ó Breacáin/Tiobraid Árann

Aithriseoireacht: Baile Dubh Uachtarach/Port Láirge-Micheál Ó Drisleáin
Gaeil na Sionainne/Clár-Pól Ó Faoláin

Bailéad Ghrúpa: Maigh Chairce/An Bhuiríos/Tiobraid Árann
Droichead Abhann Ó gCearnaigh/Clár

Nuachleas: An Chill/Port Láirge
An Mhaighean-Teampall Tuaithe/Tiobraid Árann

Tráth na gCeist: Luachma-Caisleán Laighnigh/Tiobraid Árann
An Chreatalach/Clár

Rince Seit: Buiríos Ó Luigheach/Tiobraid Árann
Sliabh gCua/Port Láirge

Scór Sinsir na Mumhan — Torthaí
(1) Comórtaisí Leath-Cheannais
Domhnach 27ú Feabhra (27/2/11)
Sráid a’ Mhuilinn
Beidh na fóirne seo ag dul ar aghaidh chuig Comórtaisí Ceannais na Mumhan sa Teampall Mór, Co. Thiobraid Árann ar an Satharn 19ú Márta (19/3/11) ag a 6.00 i.n.
Rince Foirne: Gleann Fleisce/Ciarraí
Tobar Phádraig/Luimneach
Amhránaíocht Naomh Micheál-Faill Mhór/Ciarraí — Áine Ní Shíocháin
Aonair: Pailís Ghréine/Luimneach — Úna Ní Riain
Ceol Uirlise: Séipéal na Carraige/Corcaigh
Fossa/Ciarraí
Aithriseoireacht: An Spá/Ciarraí — Ray Ó Súilleabháin
Fíonach/Cill Míde/Luimneach — Críostóir Ó Ceallaigh
Bailéad Ghrúpa: Fossa/Ciarraí
Pailís Ghréine/Luimneach
Nuachleas: Fíonach/Cill Míde/Luimneach
Séipéal na Carraige/Corcaigh
Tráth na gCeist: Mónailín/Luimneach
An Ráth Mhór/Ciarraí
Rince Seit: Cill Chuimín/Ciarraí
Tobar Phádraig/Luimneach
—————————————————————————————————————-

Tráth na gCeist as Gaeilge
Comórtas Ceannais na Mumhan
Déardaoin 10ú Márta (10/3/11)
”The Arches”, Magh Ealla
Ag tosú ag a 8.00 i.n.

Craobh na hÉireann
Lá ‘le Pádraig — 10.30 r.n.
Páirc a’ Chrócaigh
____________________________________
Scór Sinsir na Mumhan
Comórtaisí Leath-Ceannais

(1) Corcaigh/Ciarraí/Lumneach
Domhnach 27ú Feabhra (27/2/11)
Sráid a’ Mhuilinn — 3.00 i.n.

(2) Port Láirge/Tiobraid Árann/Clár
Satharn 5ú Márta (5/3/11)
Ceapach Choinn —7.30 i.n.

GAA Units