Official Aras Mumhan Website

Cóitseálaithe / Coaches

Téarmaíocht Aclaíochta / Imeartha

 • Amuigh faoin aer….outdoors
 • Ar an talamh / san aer….on the ground / in the air
 • Coinnigh an sliotar ar an talamh….keep the sliotar on the ground
 • Tarraing ar an sliotar san aer….pull on the sliotar in the air
 • Ar gcúl….backwards
 • Rithigí ar gcúl….run backwards
 • Blocáil….to block
 • Bunscileanna….basic skills
 • Léireoidh mé na bunscileanna….I will demonstrate the basic skills
 • Buail i gcoinne….bump
 • Buail ina choinne. Bíodh a fhios aige go bhfuil tú leis….bump him to let him know you are marking him
 • Barr feabhais a bhaint amach….to excel at / to be fit
 • Tá barr feabhais ar na himreoirí….the players are very fit
 • Beir greim ar….grip
 • Cairt….chart
 • Léireoidh mé an plean imeartha ar an gcairt….I’ll diagram the game plan on the chart
 • Carbaihiodráit….carbohydrate
 • Ceannaireacht….leading
 • D’éirigh leo an bua a fháil faoi cheannaireacht an chaptaein….they won the game led by the captain
 • Comhghníomhú lámh is cos / lámh is súil….hand-foot / hand-eye co-ordination
 • Coinnigh tú féin cothrom….keep yourself balanced
 • Cóireáil leighis….medical treatment
 • Corpacmhainneacht….fitness
 • Cothrom na Féinne….fair play
 • Tabharfar cothrom na Féinne do gach imreoir má dhéanann said an traenáil is gá….every player who does the necessary training will get a chance
 • Cothú / beathú cothrom….balanced diet
 • Crom….bend
 • Cruth….shape
 • Dea-nósanna….good habits
 • Déan aithris….copy / imitate
 • Déanaigí aithris ar imreoirí na foirne sin….copy that team’s players
 • Déan staidéar….observe, survey
 • Druil….drill
 • Eagraigh….organise
 • Tá sé tábhachtach seisiúin oiliúna tráthrialta a bheith ann….It is important to organise regular training sessions
 • Feadóg….whistle Tá an fheadóg séidte ag an réiteoir
 • Fearas….apparatus
 • Tá fearas traenála san áras gleacaíochta….there is training apparatus in the gymnasium
 • Fíor na foirne….formation
 • Seo mar a bheidh fíor na foirne….this is the formation of the team
 • Forbairt….develop
 • Tá sé tábhacht scileanna na hiomána a fhorbairt agus tú fós óg….it is important that you develop the skills of hurling while still young
 • Garchabhair….first aid
 • Tugadh garchabhair don imreoir a bhí gortaithe….first aid was administered to the injured player
 • Gearr….short
 • Gluaiseacht….movement
 • Coinnigh an liathróid ag gluaiseacht….keep the ball moving
 • Gníomhaíochtaí eachtraíochta….adventure activities
 • Gualainn….shoulder
 • Tabhair do ghualainn dó….give him a shoulder
 • I bhfáinne ar deiseal….in a clockwise direction
 • Íseal….low
 • Cuir an liathróid isteach go dtí na tosaithe go híseal….send the ball in low to the forwards
 • Laistigh….indoor
 • Is féidir traenáil a dhéanamh laistigh nuair a bhíonn drochaimsir ann….training can be done indoors during bad weather
 • Lasmuigh….outside
 • Leanúint….follow
 • Leanúnachas….continuity
 • Léaráid….diagram
 • Léim ard….high jump
 • Léim sé go hard chun seilbh a fháil ar an liathróid….he jumped high to get the ball
 • Léimeanna guairneánacha….turning jumps
 • Léirigh….demonstrate
 • Liathróid a ghabháil….catch a ball
 • Liathróid a sheachadadh….to pass / deliver a ball
 • Luasghéarú….acceleration
 • Luasmhoilligh….decelerate
 • Lúthchleasaíocht….athletics
 • Máistreacht….control / master
 • Mataí urláir….floor mats
 • Meáchan….weight
 • Meáchan a chur ort / a chur díot….gain weight / lose weight
 • Ná lig uait é….mark him closely / do not let him get away from you
 • Obair mar fhoireann….teamwork
 • Oiliúint….coaching
 • Tarraing, a mhic!….Pull, young man!
 • Tarraing, a iníon!….Pull, young woman!
 • Pléascach….thrusting
 • Thug sé ruathar pléascach leis an liathróid….he made a thrusting explosive attack with the ball
 • Preab….bounce
 • Ráib….a sprint
 • Ráibeanna gearra….short sprints
 • Rás sealaíochta….relay race
 • Rithim….rhythm
 • Rith ar aghaidh….run forward
 • Rith cliathánach….run sideways
 • Saoráid….facility
 • Saorimeacht….free flow
 • Saorghluaiseacht….free movement
 • Saorchleachtadh….free practice
 • Saothrú corpacmhainne / aclaíochta….fitness work
 • Scileanna aonair….individual skills
 • Scipeáil….to skip
 • Seiftigh….improvise
 • Solúbthacht….flexibility
 • Scileanna feidhmiúla….functional skills
 • Sciorrbhuille….flick
 • Spás….space
 • Tadhall teann / éadrom….firm / light touch
 • Tarraing ar….pull on
 • Téigh san iomaíocht….compete
 • Treo….direction

GAA Units