Official Aras Mumhan Website

17th May 2024

Munster GAA Press Release

Fans warned not to bring flares or smoke bombs to Munster Championship Games

In advance of this Sunday’s Munster Senior Hurling Championship Games, Munster GAA and An Garda Síochána wishes to remind supporters of the dangers of igniting flares and smoke bombs within grounds.

These items are illegal and present a serious safety risk to supporters. Any person caught in possession will be refused admission to the ground by stewards and security staff. It is a criminal offence to ignite a flare in a crowded area and anyone who does so will be subject to ejection from the venue and may face criminal prosecution by An Garda Síochána.

Munster GAA Operations Manager John Brennan advised: “These devices are extremely dangerous, particularly when used in a confined space, such as a terrace with thousands of fellow supporters present. Flares can burn at a very high temperature and present a serious safety risk to those holding them and to those in the general vicinity, especially young children. Smoke bombs also burn at high temperatures and can be dangerous for those with asthma or breathing difficulties. Munster GAA ask that the small number of supporters who do bring these items to our games refrain from doing so.”

Also, in the interests of safety, patrons are asked not to enter the playing area after the games, please follow the ground regulations, safety announcements at venues and the direction of stewards. With an expected sellout attendances in both venues this Sunday, Munster GAA want to ensure the safest possible atmosphere so that all can enjoy the games.


Preasráiteeas ó CLG na Mumhan

Rabhadh tugtha don lucht leanúna gan bladhmanna ná buamaí deataigh a thabhairt chuig Cluichí Craobh na Mumhan

Roimh Chraobhchomórtas Iomána Sinsearach na Mumhan, is mian le CLG na Mumhan agus leis an nGarda Síochána a mheabhrú don lucht tacaíochta faoi na contúirtí a bhaineann le bladhmanna agus buamaí deataigh a lasadh ar an láthair.
Tá na míreanna seo mídhleathach agus cruthaíonn siad riosca sábháilteachta tromchúiseach don lucht tacaíochta. Diúltóidh maoir agus foireann slándála cead isteach d’aon duine a ghabhfar i seibh na míreanna seo . Is coir é bladhm a adhaint i gceantar plódaithe agus díbreofar aon duine a dhéanann amhlaidh ón ionad agus d’fhéadfadh an Garda Síochána an duine a chúisiú dá bharr.

Mhol Bainisteoir Oibríochtaí CLG na Mumhan, John Brennan: “Tá na gairis seo thar a bheith contúirteach, go háirithe nuair a úsáidtear iad i spás teoranta, mar shampla ardán ina bhfuil na sluaite den lucht leanta i láthair. Bíonn teocht an-ard ag na bladhmanna agus is riosca tromchúiseach sábháilteachta iad dóibh siúd a bhfuil siad ina seilbh acu agus dóibh siúd sa chomharsanacht i gcoitinne, go háirithe leanaí óga. Dónn buamaí deataigh ag teochtaí arda freisin agus is féidir leo a bheith contúirteach dóibh siúd a bhfuil asma nó deacrachtaí análaithe acu. Iarrann CLG na Mumhan ar an líon beag den lucht leanta a thugann na nithe seo chuig ár gcluichí staonadh ó sin a dhéanamh.”

Chomh maith leis sin, ar mhaithe le sábháilteacht, iarrtar ar phátrúin gan dul amach ar an bpáirc imeartha tar éis na gcluichí, lean na rialacháin ar an láthair, na fógraí sábháilteachta ag na h- ionaid agus treoir na maoir. Táthair ag súil go mbeidh na ticéid go léir díolta amach don dá chluiche ar an Domhnach agus teastaíonn ó CLG na Mumhan atmaisféar sábháilte a chinntiú, ionas gur féidir le gach duine taitneamh a bhaint as na cluichí.

Le meas,
Seán Ó Braonáin,
Comhairle Na Mumhan

GAA Units