Official Aras Mumhan Website

17th March 2024

Munster GAA is delighted to announce a new scholarship competition for second-level students aged between 12–17 years, wishing to attend a Gaeltacht course this Summer (minimum stay 2 weeks).

One Full scholarship per county in the province will be awarded. Scholarships will cover the full cost of the Gaeltacht course. Entry requirements are as follows:

Applicants aged 12 – 17 are required to submit a video recording in Irish of ONE MINUTE’S duration on the following Topic:

An t-Imreoir is fearr liom (Based on Gaelic games of all codes)

Video to also include a brief introduction of self from the student, outlining their interest in Gaeilge and our culture.

The deadline for submissions was Wednesday March 27th


Students who have already applied for a partial – scholarship in their counties may also apply for this full scholarship.

Further queries can be directed by email to respective county cultural officers:

culturalofficer.clare@gaa.ie

culturalofficer.cork@gaa.ie

culturalofficer.kerry@gaa.ie

culturalofficer.limerick@gaa.ie

culturalofficer.tipperary@gaa.ie

culturalofficer.waterford@gaa.ie

Winners will be announced in April 2024. Please note that canvassing will disqualify.

Go néirí go geal libh go léir!


Tá lúcháir ar CLG na Mumhan comórtas nua scoláireachta a fhógairt do scoláirí iar-bhunscoile idir 12-17 bliana d’aois ar mian leo freastal ar chúrsa Gaeltachta an samhradh seo (tréimhse 2 sheachtain ar a laghad).

Bronnfar scoláireacht iomlán amháin in aghaidh an chontae sa chúige. Clúdóidh na scoláireachtaí costas iomlán an chúrsa Ghaeltachta. Is iad seo a leanas na riachtanais iontrála:

Ní mór d’iarratasóirí idir 12 agus 17 bliana d’aois fístaifeadadh a chur isteach i nGaeilge d’fhad NÓIMÉAD AMHÁIN ar an ábhar seo a leanas:

An t-Imreoir is fearr liom (bunaithe ar chluichí Gaelacha de gach cód)

 Ba chóir go n-áireofaí san fhíseán freisin cur síos gairid ar fhéin ón scoláire, le hachoimre ar an spéis atá acu sa Ghaeilge agus sa chultúr.

Tá físeáin agus foirmeacha iarratais le cur isteach faoin 27 Márta.


Is féidir le scoláirí a bhfuil iarratas déanta acu cheana féin ar pháirt-scoláireacht ina gcontaetha cur isteach ar an scoláireacht iomlán seo chomh maith.

Is féidir tuilleadh fiosruithe a sheoladh trí ríomhphost chuig oifigigh chultúrtha contae faoi seach:

culturalofficer.clare@gaa.ie

culturalofficer.cork@gaa.ie

culturalofficer.kerry@gaa.ie

culturalofficer.limerick@gaa.ie

culturalofficer.tipperary@gaa.ie

culturalofficer.waterford@gaa.ie

Fógrófar na buaiteoirí i mí Aibreáin 2024. Tabhair faoi deara go ndícháileofar éinne i mbun canbhasála.

Go néirí go geal libh go léir!

GAA Units