Official Aras Mumhan Website

23rd November 2023

See below the confirmed AIB Munster Club Championship Fixtures for the fourth weekend of games on November 25th and 26th.

All six games in the AIB Munster Club Championship this weekend will be Live Streamed on Munster GAA TV in conjunction with Stream Sport.

Fixture Details

Saturday November 25th

AIB Munster Club Junior Football Championship Semi-Final
Kilmurry (Cork) v Feenagh-Kilmeedy (Limerick)
Venue: Cloughduv at 1:30pm
Referee: Sean Joy (Kerry)
Extra Time if Necessary (Result on the Day)
Live Streaming available via www.munster.gaa.ie    

AIB Munster Club Junior Football Championship Semi-Final
Killimer (Clare) v Listowel Emmets (Kerry)
Venue: Quilty at 1:30pm
Referee: Cormac Dineen (Cork)
Extra Time if Necessary (Result on the Day)
Live Streaming available via www.munster.gaa.ie

Sunday November 26th

AIB Munster Club Senior Football Championship Semi-Final
Clonmel Commercials (Tipperary) v Dingle (Kerry)
Venue: FBD Semple Stadium Thurles at 1:30pm
Referee: John Ryan (Cork)
Extra Time if Necessary (Result on the Day)
Live Streaming available via www.munster.gaa.ie

AIB Munster Club Senior Football Championship Semi-Final
Rathgormack (Waterford) v Castlehaven (Cork)
Venue: Fraher Field Dungarvan at 1:30pm
Referee: Sean Lonergan (Tipperary)
Extra Time if Necessary (Result on the Day)
Live Streaming available via www.munster.gaa.ie

AIB Munster Club Intermediate Football Championship Semi-Final
Roanmore (Waterford) v Mungret St. Pauls (Limerick)
Venue: Walsh Park Waterford at 1:30pm
Referee: Niall Quinn (Clare)
Extra Time if Necessary (Result on the Day)
Live Streaming available via www.munster.gaa.ie

AIB Munster Club Intermediate Football Championship Semi-Final
Cill na Martra (Cork) v Milltown-Castlemaine (Kerry)
Venue: Cill na Martra at 1:30pm
Referee: Derek O’Mahoney (Tipperary)
Extra Time if Necessary (Result on the Day)
Live Streaming available via www.munster.gaa.ie


Ticket Information


Féach thíos na Sonraí do Chraobhchomórtais AIB chlubanna CLG na Mumhan don cheathrú deireadh seachtaine de chluichí ar an 25ú agus 26 Samhain.

Beidh gach ceann de na sé chluiche i gCraobhchomórtas AIB CLG na Mumhan ag an deireadh seachtaine seo sruthaithe ar Theilifís CLG na Mumhan i gcomhar le Stream Sport.

Creidiúnú na Meán 

Ní gá d’aon duine a bhfuil pas meán/grianghrafadóir CLG in 2023 acu iarratas a dhéanamh ar chreidiúnú — ligfear isteach iad ag na hionaid éagsúla lena bpasanna 2023. Maidir leis an bpearsanra meán sin nach bhfuil pas 2023 acu, seol ríomhphost chuig info.munster@gaa.ie faoi 9am maidin Déardaoin agus má cheadaítear é, cuirfear d’ainm le liosta na meán ag na hionaid ábhartha.

Sonraí na gcluichí 

Dé Sathairn 25 Samhain

Cluiche Leathcheannais Chraobhchomórtas Peile AIB CLG Na Mumhan (Sóisear)
Cill Mhuire (Corcaigh) v Fíodhnach – Cill Mhíde (Luimneach)
Ionad: An Chloch Dhubh ag 1:30pm
Réiteoir: Seán Joy (Ciarraí)
Am Breise más gá (Toradh ar an Lá)
Tá Sruthú Beo ar fáil trí www.munster.gaa.ie

Cluiche Leathcheannais Chraobhchomórtas Peile AIB CLG Na Mumhan (Sóisear)
Cill Íomaí (An Clár) v Eimitigh Lios Tuathail (Ciarraí)
Ionad: Coillte ag 1:30pm
Réiteoir: Cormac Dineen (Corcaigh)
Am Breise más gá (Toradh ar an Lá)
Tá Sruthú Beo ar fáil trí www.munster.gaa.ie

Dé Domhnaigh 26 Samhain 

Cluiche Leathcheannais Chraobhchomórtas Peile AIB CLG na Mumhan (Sinsear)
Tráchtálaithe Chluain Meala (Tiobraid Árann) v Daingean Uí Chúis (Ciarraí)
Ionad: Staid Semple FBD, Dúrlas Éile ag 1:30pm
Réiteoir: John Ryan (Corcaigh)
Am Breise más gá (Toradh ar an Lá)
Tá Sruthú Beo ar fáil trí www.munster.gaa.ie

Cluiche Leathcheannais Chraobhchomórtas Peile AIB CLG na Mumhan (Sinsear)
Ráth Ó gCormaic (Port Láirge) v Gleann Bearcháin (Corcaigh)
Ionad: Páirc Fraher Dhún Garbhán ag 1:30 i.n.
Réiteoir: Seán Lonergan (Tiobraid Árann)
Am Breise más gá (Toradh ar an Lá)
Tá Sruthú Beo ar fáil trí www.munster.gaa.ie

Cluiche Leathcheannais Chraobhchomórtas Peile AIB CLG na Mumhan (Idirmheánach)
An Ruán Mór (Port Láirge) v Mungairit Naomh Pól (Luimneach)
Ionad: Páirc an Bhreathnaigh, Port Láirge ag 1:30pm
Réiteoir: Niall Quinn (An Clár)
Am Breise más gá (Toradh ar an Lá)
Sruthú Beo ar fáil trí www.munster.gaa.ie

Cluiche Leathcheannais Chraobhchomórtas Peile AIB CLG na Mumhan (Idirmheánach)
Cill na Martra (Corcaigh) v Baile an Mhuilinn-Caisleán na Mainge (Ciarraí)
Ionad: Cill na Martra ag 1:30pm
Réiteoir: Derek O’Mahoney (Tiobraid Árann)
Am Breise más gá (Toradh ar an Lá)
Tá Sruthú Beo ar fáil trí www.munster.gaa.ie

Tabhair faoi deara, le do thoil, go mbeidh spás don lucht tacaíochta teoranta ag an gcluiche seo i gCill na Martra. Beidh ticéid don chluiche ar díol maidin amárach (Dé Céadaoin, 22 Samhain) ag 10am — féach an nasc thíos chun ticéid a cheannach. Tabhair faoi deara go n-gearrfar táille EUR 2 ar leanaí/ dhaoine óga faoi bhun 16 bliana d’aois, toisc go bhfuil an spás teoranta. Beidh ar gach duine a fhreastalaíonn ar an cluiche ticéad a bheith acu. 

https://www.universe.com/users/munster-gaa-TR8ZGN

GAA Units