Official Aras Mumhan Website

31st January 2020

An Irish version of the GAA/PDST Future Leaders Programme has been launched in association with TG4 and COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta)

 • The Future Leaders Transition Year Programme is a joint initiative between the GAA and the PDST. (learning.gaa.ie/futureleaders)
 • It is a cross-curricular programme comprising of a series of modules designed to encourage maturity, initiative, responsibility and leadership skills in pupils.
 • With the help of TG4 and COGG, the whole programme has been translated into Irish, including the lessons, resources, videos and the online learning platform which stores the programme material.
 • The launch marks the availability of this programme to Gaeltacht schools, Gaelcholáistí and Irish teachers in Future Leaders schools nationwide.
 • The GAA/PDST Future Leaders Programme is the fastest growing Transition Year programme in the country with thousands of teachers and students nationwide involved. We are delighted that they can now choose whether they complete the programme in Irish or English.
 • The Irish version of the GAA/PDST Future Leaders Programme will allow teachers to embrace Content and Language Integrated Learning (CLIL) methodologies. CLIL is an approach to language learning where subjects are taught through Gaeilge, e.g. Maths, PE, Home Ec., etc.
 • There are currently over 330 schools nationwide doing the GAA/PDST Future Leaders Programme
 • 32 of those schools are either Gaeltacht schools or Gaelcholáistí. There are 65 Gaeltacht schools & Gaelcholáistí nationwide. The programme is in just under 50% of them.
 • We have over 1250 teachers who have been trained by our PDST associates to deliver the programme.

  As proud partners of the Future Leader Programme and as it continues to go from strength to strength, the Professional Development Service for Teachers are delighted to have these wonderful resources available to all schools in our native language. Táimid cinnte go mbeidh

  na hacmhainní seo an- úsáideach d’aon scoil gur mian leo páirt a ghlacadh sa chlár seo as Ghaeilge. Gach rath ar an obair!
  Ciara O’Donnell
  Director PDST
  ————-
  TG4 are pleased to partner with the GAA to produce the Video content for the Irish language version of Future Leaders. It is an excellent programme and gives students a breadth of skills, including the potential to encourage a new generation of TG4 Sports commentators, both male and female.
  Lís Ní Dhálaigh,
  Director Marketing & Partnerships TG4
  ——————
  There is no doubt that this comprehensive Future Leaders/Ceannairí don Todhchaí programme will be extremely beneficial for TY students in Gaeltacht and All-Irish Second Level schools especially. COGG congratulates all of the people involved in the development of the programme and especially those that worked on the leagan Gaeilge.
  Dónal Ó hAiniféin
  Cathaoirleach
  COGG
  ————–
  Bhi áthas ar TG4 físeáin a chuir ar fáil don leagan Gaeilge de Future Leaders. Is clár iontach é Future Leaders, do dhaltaí agus do scoileanna, agus molann muid go mór an réimse scileanna a thugann sé do dhaltaí. Tá súil againn go spreagfaidh sé an chéad ghlúin eile do thráchtairí Gaeilge ar chluichi GAA ar TG4, idir fir agus mná.
  Lís Ní Dhálaigh,
  Stiúrthóir Margaíochta & Comhpháirtíochta TG4.

  ————–
  Dúirt Dónal Ó hAiniféin Cathaoirleach COGG “Cuireann COGG fáilte mhór roimh chlár idirbhliana ‘Ceannairí don Todhchaí’ na Seirbhíse um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí agus Cumann Lúthchleas Gael – clár a bheidh ar fáil anois go hiomlán trí mheán na Gaeilge.
  Níl aon amhras ach go rachaidh an clár réimsiúil seo chun tairbhe agus chun sochair na scoláirí sna hiar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge.

  Aithníonn COGG an ról criticiúil a d’imir TG4 agus Nemeton agus gabhaimid buíochas leo as a ndúthracht i leith an chúraim sin. Tréaslaímíd le chuile eagraíocht a bhí rannpháirteach ar bhonn na comhpháirtíochta leis an soláthar suntasach seo don oideachas lán-Ghaeilge a fhíorú. Buíochas ar leith le Muireann Ní Mhóráin agus Pádraig Ó Beaglaoich as COGG ach go háirithe. Tá an obair déanta ag Eoghan Ó hÁinle (Comhordaitheoir Náisiúnta an Chláir), Jamie Ó Tuama (Oifigeach Gaeilge, CLG), Lís Ní Dhálaigh (TG4), Foireann Nemeton, na himreoirí éagsúla a chuaigh faoi agallamh, na scoláirí a rinne an láithreoireacht agus na haistritheoirí a d’aistrigh an t-ábhar. Is meitheal ar leith sibh, nár laga Dia sibh uilig.

  Uachtaran Cumann Luthchleas Gael John Horan said: “Cumann Luthchleas Gael are delighted to have worked with COGG and TG4 to produce the resources to deliver our innovative Future Leaders TY programme developed in partnership with the PDST. Our commitment to our culture is fundamentally connected to our language and we will continue to work with our partners to support the Irish language through initiatives that are relevant and serve society in our clubs, schools, and communities.”

  For more information contact Jimmy Darcy, Technical Development Support Manager

 • GAA Units